ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  24/01/2022 13:09     |  Lượt xem 1144   

53 mùa Xuân nhớ lời Di chúc Bác

            Lại một mùa Xuân mới đang về. Đã 53 mùa xuân (1969-2022) kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Bác luôn ở trong tâm khảm những người con Lạc cháu Hồng mang dòng máu Việt và mỗi người dân Việt Nam luôn nhớ Người. Đó là tình cảm sâu đậm trong đời sống tinh thần Việt Nam đương đại.

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

 Đã 53 năm Bác không còn nữa, việc Bác "chọn" thời khắc khởi đầu đi vào cõi vĩnh hằng là 9 giờ 47 phút ngày 02/9/1969, đúng vào ngày Bác đã từng khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 24 năm về trước. Điều này Người muốn khẳng định, cả cuộc đời và sự nghiệp của mình, tất cả đều vì nhân dân, vì dân tộc và non sông đất nước. Một huyền thoại Việt Nam ở thế kỷ 20.

 Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc đầy xúc động và tự hào: "Hơn 60 năm qua, từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ Tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ… Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta ".

53 năm đã qua, từ thời điểm thiêng liêng, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta đi theo Mác, Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác. Người đã để lại cho chúng ta bản Di chúc lịch sử thiêng liêng, bất hủ, một nguồn sức mạnh trường tồn. Di chúc của Người là văn kiện lịch sử vô giá, làm nổi bật những tư tưởng cơ bản, cốt cách, tâm hồn cao đẹp và đạo đức trong sáng của Bác Hồ, là ngọn đèn pha chói lọi soi sáng con đường đi tới vinh quang và thắng lợi của dân tộc ta, Đảng ta.

Ở tuổi 79, Bác vẫn tâm niệm: "Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa". Đọc lại Di chúc của Bác, chúng ta thật sự xúc động, vẫn không cầm được nước mắt như ngày nào trước sự "tự kiểm điểm" nghiêm túc và chân thành của Bác với Đảng, với nhân dân trước khi đi xa. Bác ra đi vẫn không quên để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Bác căn dặn chúng ta: Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,

    Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên những suy nghĩ tâm huyết và sâu xa của Người.

Trước hết nói về Đảng, Người nhắc nhở: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Người nói: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Với đoàn viên, thanh niên, Người căn dặn: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Đối với nhân dân lao động, Người dành những tình cảm trìu mến: "Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

Bác kết thúc bản Di chúc của mình: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Chúng ta hiểu rằng, đây là chỉ thị cuối cùng, ước vọng tối cao của Bác trước lúc đi xa.

Ngày ấy, đồng chí Lê Duẩn thay mặt toàn Đảng, toàn dân ta hứa trước anh linh Bác Hồ năm lời thề danh dự: Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào. Hết lòng, hết sức giữ gìn đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; tăng cường sức chiến đấu của Đảng, là hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi. Luôn luôn phát huy tình cảm quốc tế trong sáng, ra sức ủng hộ phong trào cách mạng của nhân dân các nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Bác. Noi gương Bác, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Người tới đích cuối cùng.

53 năm qua, nhân dân Việt Nam anh hùng, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đoàn kết một lòng, đem hết tinh thần và nghị lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ và hy sinh, phấn đấu không mệt mỏi để biến thành hiện thực những lời Bác dặn, nhờ đó, đã giành được những thắng lợi vang dội làm rạng rỡ non sông đất nước, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện lời tiên đoán của Người: Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ, góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề rất quan trọng để chúng ta tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, chúng ta càng nhận thức rằng, mỗi bước đi lên, mỗi chiến công và thành tựu của Đảng ta, dân tộc ta giành được, đều bắt nguồn từ công lao trời biển và gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

53 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969-2022) là dịp nhân dân cả nước cùng dâng hương lên Người và vui mừng khôn xiết báo cáo với Bác những việc đã làm được. Chắc hẳn Bác vui khi trông thấy bộ mặt đất nuớc ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế quốc gia trên trường quốc tế đang dâng cao, chính trị ổn định, đất nước đang mở cửa, hội nhập quốc tế, quan hệ đối ngoại đạt được những kết quả tích cực và quê hương của Người hiện là một một xứ sở an bình nhất thế giới.

Mỗi khi Xuân về, Tết đến, nhớ lại lời Di chúc của Bác - Người đã suốt đời vì Đảng, vì nước, vì dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyển từ nhận thức sang hành động, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lối làm việc gắn với cải cách hành chính, nói đi đôi với làm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.                                                                     

Ths Nguyễn Thanh Hoàng

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.778.922