MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  15/01/2022 07:38     |  Lượt xem 726   

Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

         Ngày 14/01/2022, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Mấu Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo đánh giá, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực cao, Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 5.415 tấn, đạt 105,6% kế hoạch. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 51.206 con, đạt 100,21% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện là 113.600 con, đạt 138,54% kế hoạch. Thu ngân sách thực hiện cả năm 104,57 tỷ đồng, vượt 18,91% dự toán giao năm 2021. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm triển khai, bám sát thực tiễn, đúng định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó, kịp thời ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các đối tượng thù địch. Công tác dân vận tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nắm bắt kịp thời tình hình dân tộc - tôn giáo trên địa bàn; các phong trào thi đua như “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền” tiếp tục có sự chuyển biến khá rõ nét. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được chú trọng triển khai; đã kết nạp được 81 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên từ 1.561 lên 1.626 đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định. Năm 2021, cấp ủy huyện đã thành lập 05 Đoàn kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thấy những hạn chế, thiếu sót, tồn tại, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mấu Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của cả hệ thống chính trị huyện trong năm 2021, để tiếp tục phát huy những kết quả đó, đồng chí đề nghị trong năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với từng địa phương. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức và triển khai hiệu quả Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị . Thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, gắn với công tác bố trí nhân sự của các cơ quan từ huyện đến cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị, phẩm chất đạo đức, phù hợp với quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp ủy, đơn vị…

  Nhân dịp này, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã khen thưởng 11 tập thể, 05 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 và 05 năm liên tục giai đoạn 2017 - 2021.

             CTV Duy Hải - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.989.042