MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  17/02/2022 09:16     |  Lượt xem 629   

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy (Khối 1): Ký kết giao ước thi đua năm 2022

Chiều 16-2, Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy (Khối 1) Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.


Các đơn vị của Khối 1 gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (trưởng khối) đã ký cam kết thực hiện giao ước thi đua với các nội dung: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chi bộ, đảng bộ cơ quan đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hành tốt công tác tài chính, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chăm lo đời sống cán bộ, công chức và người lao động…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo, khối cần đưa ra các giải pháp nhằm tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chương trình, đề án của tỉnh và đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Ngoài ra, mỗi cơ quan, đơn vị cần triển khai phong trào thi đua riêng; tiếp tục tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện…

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202202/khoi-thi-dua-cac-co-quan-tham-muu-tinh-uy-khoi-1-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2022-8243527/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.921.807