ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  24/02/2022 16:04     |  Lượt xem 481   

Nha Trang: Ký kết giao ước thi đua khối vận xã, phường năm 2022

Chiều 23/02/2022, Ban Dân vận Thành ủy Nha Trang tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối vận 27 xã, phường năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

          Năm 2022, khối vận 27 xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang thống nhất tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 09/12/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 01/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân trong triển khai thực hiện bồi thường, giải tỏa và tái định cư tại các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương năm 2022; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; hướng các hoạt động về khu dân cư; nắm tình hình đời sống, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, nhất là tình hình đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phối hợp đẩy mạnh công tác xây dựng bồi dưỡng lực lượng nòng cốt ở cơ sở và trong các tôn giáo…

CTV Thu Hương, BTG Thành ủy Nha Trang

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.575.954