HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  24/02/2022 17:04     |  Lượt xem 1054   

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2022) Có Đảng dẫn đường vững bước đi lên

Sự ra đời, quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chặng đường 92 năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng để lãnh đạo nhân dân trong tỉnh tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng bền bỉ, giành thắng lợi hoàn toàn và đạt nhiều thành tựu trên con đường phát triển nhanh, bền vững.


Tự hào chặng đường 92 năm vẻ vang


Năm 1929, phong trào cách mạng trong cả nước phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tại Khánh Hòa, sau khi có chủ trương thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, ông Trần Hữu Duyệt thay mặt cho Xứ ủy Đông Dương Cộng sản Liên đoàn Nam kỳ triệu tập một hội nghị gồm những lãnh đạo trong Đảng Tân Việt của tỉnh và các phủ, huyện. Hội nghị đã bàn kế hoạch chuyển những cơ sở của Đảng Tân Việt sang Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành lập Tỉnh ủy lâm thời Đông Dương Cộng sản Liên đoàn do ông Trần Hữu Duyệt làm Bí thư và lập cấp ủy lâm thời ở các huyện.


Ngày 3-2-1930, ông Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không tham dự vì không kịp cử đại biểu. Vì vậy, ngày 24-2-1930, ông Ngô Gia Tự, đại diện cho Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam ký quyết định công nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, ngày 24-2-1930 được lấy làm ngày chính thức thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.


Việc thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đánh dấu phong trào cách mạng trong tỉnh chuyển kịp theo trào lưu chung. Từ đây, phong trào cách mạng gắn liền với sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, là yếu tố cơ bản, quyết định để phong trào cách mạng trong tỉnh tiến lên giành thắng lợi.


Đưa Khánh Hòa ngày càng phát triển


Từ sau khi đất nước thống nhất, đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, nêu cao bản lĩnh, khí phách của vùng đất, con người Khánh Hòa, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.


Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026) của tỉnh. Tuy dịch Covid-19 đợt thứ 4 đã gây hậu quả nặng nề đến đời sống, sản xuất, kinh doanh toàn xã hội song với sự nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và các doanh nghiệp, đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, khống chế. Tỉnh đã và đang triển khai thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong trạng thái bình thường mới. Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt được một số kết quả tích cực, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt so với kế hoạch; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, bám sát định hướng của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai các nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.


Bước sang năm 2022, phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Khánh Hòa cần nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TW Ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045 là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202202/ky-niem-92-nam-ngay-thanh-lap-dang-bo-tinh-khanh-hoa-24-2-1930-24-2-2022-co-dang-dan-duong-vung-buoc-di-len-8244138/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.712.830