MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  24/02/2022 17:05     |  Lượt xem 989   

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 24-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 1.000 đại biểu gồm: các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các Tỉnh ủy viên, trưởng, phó các sở, ban, ngành, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các doanh nghiệp thuộc tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố, các báo cáo viên Tỉnh ủy, trưởng, phó các phòng trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự hội nghị có các ông: Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

 

<p style=

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự hội nghị

 

 

<p style=

Ông Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh đã báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Nghị quyết 09 đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc  tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

 

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị

 

Nghị quyết đã đề ra 4 quan điểm chỉ đạo gồm: Nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cả nước; Phát triển tỉnh Khánh Hòa phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế cho phát triển với kinh tế biển là nền tảng; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng, kinh tế số là đột phá, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản truyền thống, lịch sử; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; phát triển huyện Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội… Các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng một số chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cho các ngành, lĩnh vực, địa bàn và giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết cho các Ban, bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Khánh Hòa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị

 

Cũng tại hội nghị, ông  Nguyễn Tấn Tuân đã báo cáo, quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình với 11 nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng và thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả, kinh tế xanh, tuần hoàn; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số làm cơ sở để Khánh Hòa phát huy vai trò là trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ chính ra biển Đông, có vai trò là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ với các vùng, miền trong cả nước và quốc tế; tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp; phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá rất cao tiềm năng và lợi thế của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết 09 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Khánh Hòa, nhất là việc định vị tỉnh trong tương quan so sánh với vùng và cả nước, mở ra cơ hội mới cho tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng – an ninh. Để Nghị quyết số 09 sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng được kỳ vọng của trung ương, mở ra cơ hội và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng quan điểm, định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 09 đến toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09; bám sát định hướng để ban hành các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Nghị quyết; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

 


 

 
 
Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202202/chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-09-nqtw-ngay-28012022-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-phat-trien-tinh-khanh-hoa-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-8244152/
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.921.225