MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  01/03/2022 10:20     |  Lượt xem 1320   

Sở Tư pháp: Gắn chuyển đổi số với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sở Tư pháp vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.


Theo đó, sở phấn đấu triển khai hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của UBND tỉnh. Cơ quan chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, vốn đầu tư công, trụ sở làm việc, tài sản công, sử dụng tài nguyên (điện, nước) và trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động. Sở cũng đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.


Năm nay, sở sẽ đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt đối với các cơ sở nhà, đất theo quy định; tăng cường quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định; đẩy mạnh khoán kinh phí sử dụng tài sản công theo quy định. Sở cũng quản lý chặt số lượng biên chế công chức, sự nghiệp; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị; đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của công chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Sở sẽ tích cực chuyển đổi số; gắn mục tiêu chuyển đổi số với các mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022…

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/khoahoc-congnghe/202202/so-tu-phap-gan-chuyen-doi-so-voi-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-8244551/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.888.473