ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  08/03/2022 17:32     |  Lượt xem 936   

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)

Chiều 7-3, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn khảo sát và ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần  Quốc Tỏ đánh giá cao những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở những lĩnh vực cụ thể như: Công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới phong cách, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể… Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học quý giá rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh cần xác định đúng, trúng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong từng thời kỳ; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số…

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương đã có nhiều đổi mới, tạo động lực cho các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy được vai trò, vị trí, nâng cao chất lượng hoạt động. Cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục theo hướng đa dạng, phong phú về hình thức, phương pháp, kết hợp hài hòa các hình thức truyền thống và hiện đại. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nguyên tắc tập trung dân chủ được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc. Phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên các cấp ngày càng được chú trọng theo hướng khoa học, sát thực tiễn hơn; việc kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy được quan tâm thường xuyên, thực hiện các khâu công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định và có chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được các cấp ủy quan tâm, thực hiện, qua đó kịp thời đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương…

. Cùng ngày, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do ông Đỗ Văn Phới - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thị ủy Ninh Hòa về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Cùng làm việc với đoàn có ông Nguyễn Khắc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

15 năm qua, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương… 

Kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Văn Phới đề nghị trong thời gian tới, thị xã Ninh Hòa cần thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ để xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị thị xã và cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202203/doan-khao-sat-cua-ban-chi-dao-de-an-trung-uong-6-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-x-8245163/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.471.296