MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  10/03/2022 20:23     |  Lượt xem 822   

Huyện ủy Diên Khánh tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị cho đảng viên, cán bộ chủ chốt

Ngày 09/03, Huyện ủy Diên Khánh tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cán bộ chủ chốt, đảng viên của huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trình bày khái quát nội dung của nghị quyết 09 với 4 quan điểm chỉ đạo gồm: xác định nhiệm vụ then chốt xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và khu vực duyên hải Nam Trung bộ; khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế cho phát triển với kinh tế biển là nền tảng; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên biển; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản truyền thống, lịch sử; phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo Huyện ủy cũng đã báo cáo nội dung quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị với 11 nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Võ Nam Thắng - Bí thư Huyện ủy quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị

 

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, mở ra cơ hội và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng quan điểm, định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 09 đến toàn cán bộ đảng viên và nhân dân; Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng có kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09; bám sát định hướng của Nghị quyết để ban hành các chương trình hành động phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để cụ thể hoá các chủ trương, định hướng của Nghị quyết; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết báo cáo Huyện ủy.

BẢO NGUYÊN

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.888.687