MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  22/03/2022 11:20     |  Lượt xem 1817   

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, kế hoạch đề ra các nội dung trọng tâm thực hiện gồm: Tổ chức bình chọn, công nhận, kiện toàn đội ngũ người có uy tín giai đoạn 2023 - 2028 đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 12, ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ưu tiên lựa chọn những người có trình độ văn hóa, có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho người có uy tín về: kiến thức quốc phòng - an ninh, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải, vận động quần chúng; xây dựng kế hoạch tổ chức đưa người có uy tín tham quan các di tích lịch sử, văn hóa và học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương ngoài tỉnh về mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh phân cấp quản lý, phân công thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương.

Theo https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202203/thuc-hien-chinh-sach-doi-voi-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-8246435/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.566