ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  25/03/2022 14:28     |  Lượt xem 772   

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng công tác phát triển đảng viên

Những năm qua, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) luôn chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


Đồng chí Tạ Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết, hiện nay, Đảng bộ sở có 19 chi bộ trực thuộc. Xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy sở đã tập trung cho công tác này. Hàng năm, Đảng ủy sở ban hành nghị quyết về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó có chỉ tiêu phát triển đảng viên. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng tại cơ quan, đơn vị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Qua đó, giúp quần chúng nhận thức sâu sắc, xác định lý tưởng, có động cơ đúng đắn để phấn đấu vào Đảng.

 

Chi bộ Thanh tra - Việc làm thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới.

Chi bộ Thanh tra - Việc làm thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy sở chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, nhất là những nhân tố tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để được kết nạp vào Đảng. Đảng ủy còn đưa ra các giải pháp phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp.

Trên cơ sở tạo nguồn của các chi bộ, Đảng ủy sở lập danh sách đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng. Sau khi quần chúng được bồi dưỡng, các chi bộ tập trung hướng dẫn viết lý lịch, xác minh, thẩm tra, hoàn tất hồ sơ, ra nghị quyết đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng. Công tác phát triển đảng viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy trình, quy định, hướng dẫn khác. Với sự quan tâm đó, chỉ riêng trong năm 2021, toàn Đảng bộ sở đã kết nạp được 25 đảng viên mới, đạt 250% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch phát triển 10 đảng viên), trong đó có 16 đảng viên là đoàn viên, thanh niên.

Đội ngũ đảng viên mới luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; hàng năm đều được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, đảng viên Chi bộ Thanh tra - Việc làm Sở LĐ-TB-XH chia sẻ: “Trong công việc, tôi luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết tốt công việc cho người dân. Cuối năm 2021, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng. Trong quá trình làm việc, tôi luôn được chi bộ, các đảng viên chính thức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Tạ Hồng Quang cho biết, thời gian qua, Đảng ủy sở còn yêu cầu các chi bộ thành lập Tổ quần chúng ưu tú nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các quần chúng ưu tú tại mỗi đơn vị. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư của quần chúng để có những giải pháp tác động phù hợp giúp cho từng cá nhân sớm đạt các tiêu chuẩn để đứng vào hàng ngũ của Đảng; tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên kịp thời phát hiện những đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho chi bộ cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đặc biệt, việc thực thi kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thông qua đó, giúp họ nhận ra những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để kịp thời khắc phục…

Năm 2022, Đảng ủy sở đặt mục tiêu phát triển từ 15 đảng viên trở lên; không ngừng nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đối với công tác phát triển Đảng. Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong quần chúng, qua đó lựa chọn những cá nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp…

Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh rất chú trọng công tác phát triển đảng viên, trong đó nổi bật là Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH. Đảng ủy sở đã chủ động chỉ đạo, tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp vào Đảng. Đồng thời, chú trọng phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên ở các chi bộ trường trung cấp nghề. Thời gian tới, Đảng ủy sở cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên về phát triển đảng viên; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng nhận thức đúng về Đảng; rà soát, phân tích chất lượng quần chúng và có giải pháp tạo nguồn sát với thực tế; tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh…

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202203/dang-bo-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-chu-trong-cong-tac-phat-trien-dang-vien-8246654/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.473.101