MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  05/04/2022 08:11     |  Lượt xem 846   

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10

. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022


. Cho ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang


. Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa


. Thông qua một số nội dung về công tác xây dựng Đảng


Ngày 4-4, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Cụ thể, Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý II. Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đối với các chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết. Đối với các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật; xem xét, cho ý kiến Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, quý I, toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã cùng với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ra Nghị quyết số 42 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.


Trong quý II, Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt 3 quy hoạch quan trọng của tỉnh gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ; triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để kích cầu du lịch sát với tình hình thực tế…


Đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040, Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Tỉnh ủy, ban hành thông báo kết luận riêng; đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh, gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của cộng đồng nhân dân, các bộ, ngành Trung ương, đơn vị liên quan, trên cơ sở đó hoàn thiện nội dung báo cáo, hồ sơ để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.


Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để hoàn chỉnh dự thảo, thành phần hồ sơ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.


Theo https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202204/hoi-nghi-tinh-uy-khanh-hoa-lan-thu-10-8247747/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.891.309