MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  06/04/2022 10:03     |  Lượt xem 417   

Ban Tổ chức Trung ương: Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I

Chiều 4-4, tại Hà Nội, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Quý I, Ban Tổ chức Trung ương đã cơ bản hoàn thành 8/19 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 28 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức khảo sát, thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; hoàn thiện quy định về luân chuyển cán bộ...

Trong quý II, Ban Tổ chức Trung ương xác định tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của năm đảm bảo tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên…

Theo https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202204/ban-to-chuc-trung-uong-hoi-nghi-truc-tuyen-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-quy-i-8247750/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.890.354