MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  21/04/2022 08:15     |  Lượt xem 488   

Huyện ủy Diên Khánh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 20/04/2022, Huyện ủy Diên Khánh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

 

Đồng chí Võ Nam Thắng, Bí thư Huyện ủy quan triệt nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XIII

 

Đồng chí Võ Nam Thắng, Bí thư Huyện ủy quan triệt nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XIII

 

Hội nghị được nghe đồng chí Võ Nam Thắng, Bí thư Huyện ủy truyền đạt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực, lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời, lãnh đạo Huyện ủy cũng đã quán triệt nhiều điểm mới tại Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; qua đó giúp đảng viên nhìn nhận, tự soi tự sửa bản thân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác, cuộc sống.

BẢO NGUYÊN

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.924.303