ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  21/04/2022 13:10     |  Lượt xem 372   

Thường trực Tỉnh ủy giao ban quý I với Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội

Sáng 20-4, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban quý I với Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội. Cùng tham dự giao ban có đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quý I, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương lớn về công tác Mặt trận, các cuộc vận động, phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội… Mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh vận động các nguồn lực hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương, lực lượng tuyến đầu, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo, thời gian tới, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chú ý phát hiện các nhân tố mới, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân; tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ các Chỉ thị của Đảng, nhất là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bám sát Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 42 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị... Ngoài ra, các đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 22 ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 08 về xây dựng cốt cán tôn giáo trong tình hình mới; tổ chức tốt hoạt động “Quỹ vì người nghèo” năm 2022 nhằm huy động nguồn kinh phí chăm lo cho người nghèo; nghiên cứu nâng định mức xây nhà cho người nghèo phù hợp với giá cả biến động thị trường. Hội Cựu chiến binh tỉnh chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc…

 

Theo https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202204/thuong-truc-tinh-uy-giao-ban-quy-i-voi-mat-tran-va-cac-hoi-doan-the-chinh-tri-xa-hoi-8249259/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.378.767