MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  21/04/2022 17:06     |  Lượt xem 681   

Mặt trận huyện Diên Khánh giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại xã Diên Đồng và xã Diên Xuân

Ngày 21-04-2022, Mặt trận huyện Diên Khánh cùng các tổ chức thành viên đã thành lập Đoàn giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại 02 xã Diên Đồng và Diên Xuân giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 04/2022.

Qua báo cáo, thời gian qua UBND các xã đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng định mức, chế độ quy định hiện hành, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công khai kinh phí, thực hiện chi các nguồn quỹ xã hội hóa cơ bản theo quy định, các công trình vận động từ các mạnh thường quân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới; vai trò công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường đúng với trọng tâm của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo đúng mục tiêu đầu tư, quy mô xây dựng, nội dung xây dựng được phê duyệt bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiết kiệm của 02 xã còn thiếu cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo; công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng. lãng phí chưa sâu rộng...

 


Đồng chí Hà Văn Đông - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng đoàn giám sát đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại UBND xã Diên Đồng


Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Hà Văn Đông, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Diên Khánh biểu dương những kết quả đạt được của UBND 2 xã Diên Đồng và Diên Xuân; đồng thời lưu ý các địa phương thường xuyên theo dõi cập nhật các văn bản mới về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; theo dõi, tổng hợp các nguồn kinh phí vận động, công khai kinh phí, nhất là các nguồn kinh phí vận động xây dựng công trình, công khai quy hoạch sử dụng đất, nhất là đất công do UBND xã quản lý; thực hiện các nguồn quỹ quốc phòng an ninh, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, đúng theo định mức, chi theo đúng đối tượng. Theo kế hoạch từ ngày 21-28/04/2022, Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục tiến hành giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại UBND 03 xã: Diên Phú, Diên Sơn, Diên Toàn.

BẢO NGUYÊN

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.923.659