MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  23/04/2022 14:43     |  Lượt xem 767   

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BÁO KHÁNH HÒA (26-4-1947 - 26-4-2022): Tiếp tục giữ vững tính đảng của tờ báo, đổi mới theo hướng hiện đại, đa phương tiện

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

 

 Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

. Thưa đồng chí, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Khánh Hòa đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Đồng chí có thể chia sẻ những nhận xét, đánh giá, tình cảm của mình đối với Báo Khánh Hòa?

 

. Báo Khánh Hòa là một trong những tờ báo Đảng bộ tỉnh ra đời sớm nhất trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng của dân tộc. Ngày 26-4-1947, tại chiến khu Hòn Dữ, số báo Thắng đầu tiên ra đời. Đây là mốc son của Báo Khánh Hòa, đồng thời là dấu ấn tự hào trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị trong chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Ngay từ số báo đầu tiên của Đảng bộ, tờ báo đã hòa mình vào dòng chảy lịch sử đấu tranh kháng chiến, giành độc lập dân tộc do Đảng lãnh đạo. Nhìn lại quá trình 75 năm hình thành và phát triển của Báo Khánh Hòa, trải qua những thăng trầm của phong trào cách mạng, dù là lúc phong trào ở tình thế gian khó nhất, tờ báo của Đảng bộ tỉnh vẫn tồn tại, phát triển, vẫn đem tiếng nói của Đảng đến với phong trào cách mạng. Thành quả ấy có sự đóng góp rất lớn của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo qua các thời kỳ, nhất là vai trò của những bậc lão thành là những người lãnh đạo đầu tiên của tờ báo như nhà báo Nguyễn Minh Vỹ - Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh, chủ nhiệm đầu tiên của tờ báo Thắng; nhà báo Lý Văn Sáu, Võ Văn Sung, Giang Nam.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng hoa chúc mừng Báo Khánh Hòa nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng hoa chúc mừng Báo Khánh Hòa nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.


Sau ngày thống nhất đất nước, tờ báo của Đảng bộ tiếp tục cùng Đảng bộ bước sang thời kỳ mới khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương Khánh Hòa. Trong thời kỳ đổi mới, Báo Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bám sát cuộc sống, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân, từng bước đổi mới, phát triển để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Những năm gần đây, báo in đã liên tục cải tiến cả nội dung và hình thức trình bày, cố gắng theo kịp xu thế của báo chí hiện đại; chủ động trong công tác chuyển đổi số; thực hiện tốt các đợt tuyên truyền và các sự kiện chính trị quan trọng; có nhiều bài viết hay về chủ đề biển, đảo và huyện đảo Trường Sa thân yêu; tích cực lan tỏa những tấm gương điển hình, những nhân tố mới, thành tựu mới; đấu tranh chống những âm mưu phá hoại của kẻ thù cũng như các biểu hiện tiêu cực… Riêng báo điện tử và các nền tảng xã hội luôn được báo quan tâm phát triển, nhạy bén, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc; nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Báo Khánh Hòa đã kịp thời đưa đến cho bạn đọc những thông tin chính xác, những quyết sách phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, qua đó góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội.


Nhìn chung, Báo Khánh Hòa đã có những đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia giám sát, phản biện; giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Báo chí cũng thể hiện vai trò của mình trong việc đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... được đông đảo nhân dân đồng tình. Bên cạnh việc cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Báo Khánh Hòa thời gian gần đây còn tập trung cho công tác xã hội để tờ báo gần gũi với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân hơn, đồng thời chung tay với toàn xã hội, đóng góp trực tiếp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể Báo Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua.


. Để theo kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại, đặc biệt là như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà Báo Khánh Hòa cần thực hiện để làm tốt hơn vai trò, chức năng của mình trong thời gian tới?

 

Trước hết, từng cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Khánh Hòa phải xác định rõ hơn từ nhận thức tới hành động về tính Đảng của tờ báo mình làm việc. Đây là điều có tính nguyên tắc, xuyên suốt trong tư tưởng chỉ đạo tới soạn tin, viết bài của từng phóng viên. Báo Khánh Hòa cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyển tải một cách trung thực những tư tưởng và nội dung chủ yếu nhất của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến đông đảo người dân. Báo phải là cánh tay nối dài trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cũng là cầu nối đưa cuộc sống vào nghị quyết. Đồng thời, phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, truyền tải kịp thời định hướng, quyết sách của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên và nhân dân để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh và các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong tổ chức thực hiện.


Thứ hai, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm báo một cách chuyên nghiệp, hiện đại để tạo ra sản phẩm báo chí có chất lượng cao. Các phóng viên, biên tập viên cần không ngừng rèn luyện chuyên môn, đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức hoạt động, nỗ lực sáng tạo, cũng như trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng công nghệ để có thể tác nghiệp báo chí đa phương tiện, vừa chuyên sâu, vừa đa năng, hướng tới việc tạo ra ngày càng nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, hấp dẫn, định hướng dư luận đúng đắn, kịp thời. Đồng thời, người làm báo cũng cần giữ vững bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, nâng cao tri thức, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng, đề cao tính tư tưởng, tính văn hóa, tính giáo dục trong từng sản phẩm báo chí. Tích cực phát hiện, cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. Chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.


Thứ ba, lãnh đạo và tập thể Báo Khánh Hòa phải nhận thức được những thách thức trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, đẩy mạnh chuyển đổi số để từ đó phải luôn luôn đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng của các ấn phẩm. Thách thức cạnh tranh thông tin trong môi trường công nghệ phát triển cũng đặt ra nhiều cơ hội cho báo chí truyền thống; báo chí truyền thống phải trở thành một tòa soạn đa phương tiện, hiện đại, nhiều tiện ích để có thể đưa được nhiều thông tin đến độc giả nhất. Đồng thời, cần tận dụng quá trình số hóa để có những sản phẩm báo chí chất lượng, với độ tin cậy cao, tạo những tiện ích tốt nhất cho độc giả trong tiếp cận, sử dụng thông tin, lan tỏa và chiếm ưu thế trên không gian thực và không gian mạng, trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất trong đời sống xã hội.


75 năm là một chặng đường dài, đầy tự hào của các thế hệ làm báo Khánh Hòa. Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, Báo Khánh Hòa cần có quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa, theo tinh thần gắn chặt đổi mới với phát triển, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của tờ báo để Báo Khánh Hòa luôn xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc.


. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202204/ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-bao-khanh-hoa-26-4-1947-26-4-2022-tiep-tuc-giu-vung-tinh-dang-cua-to-bao-doi-moi-theo-huong-hien-dai-da-phuong-tien-8249509/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.890.837