MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  25/04/2022 09:04     |  Lượt xem 1301   

Bàn giải pháp xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa

Hội Trí thức tỉnh vừa tổ chức hội thảo khoa học bàn giải pháp xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiến độ hoàn thiện các quy hoạch lớn đang triển khai, đề xuất một số giải pháp để thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.


Theo đồng chí Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương và tầm nhìn đến năm 2045 là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á. Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, làm cơ sở, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 TP. Nha Trang đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo sự phát triển đột phá, bền vững.

TP. Nha Trang đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo sự phát triển đột phá, bền vững.


Đồng chí Nam cho rằng, đối với quy hoạch tỉnh cần có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia. Quy hoạch tỉnh phải có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại, phát huy bản sắc đô thị biển - đảo - sông - núi, hướng đến đô thị thông minh, bền vững, mang bản sắc riêng… Bên cạnh đó, việc điều chỉnh các quy hoạch phải phù hợp với Nghị quyết 09 nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương.


Hiện nay, các đơn vị tư vấn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, để các quy hoạch mang tính khả thi, tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực. “Để xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn sắp tới đạt kết quả tốt, tỉnh cần xây dựng cơ quan xúc tiến đầu tư đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, phải trú trọng công tác giới thiệu tiềm năng, hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh và định hướng phát triển của tỉnh theo Nghị quyết 09. Nhiệm vụ quan trọng nữa là phải cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt cải cách hành chính, tháo gỡ các nút thắt trong triển khai thực hiện dự án và sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Nam cho hay.


Bên cạnh các giải pháp về quy hoạch và thu hút đầu tư, Tiến sĩ Trần Quang Mẫn - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, tỉnh cần phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển. Việc phát triển nguồn nhân lực thực hiện từ các cấp: giáo dục phổ thông, dạy nghề, đại học và sau đại học, giáo dục cộng đồng. Tiến sĩ Trần Quang Mẫn đề xuất, thời gian tới, tỉnh cần cử giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ trong hoặc ngoài nước từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác; đồng thời xây dựng chính sách thu hút giảng viên đầu ngành, năng lực giỏi ở lại trường công tác lâu dài. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, có chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học hiệu quả. “Đào tạo, phát huy và thu hút nhân tài là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Nghị quyết 09. Vì vậy, tỉnh cần tiến hành lập Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo, thu hút, phát huy nhân tài; tham khảo kinh nghiệm các tỉnh, thành phố có nhiều thành công về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để học tập, phát huy tối đa cho công tác đào tạo tại tỉnh”, Tiến sĩ Mẫn đề xuất.


Đồng chí Phạm Văn Chi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh đánh giá, hội thảo đã đưa ra những nội dung và giải pháp cơ bản cho mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Từ kết quả của hội thảo, Hội Trí thức tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố bộ máy chính quyền, giao kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết 09 đề ra.

 

Theo https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202204/ban-giai-phap-xay-dung-phat-trien-tinh-khanh-hoa-8249656/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.988.334