MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  26/04/2022 10:27     |  Lượt xem 1483   

Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Cố gắng thực hiện thành công

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu khá cao, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị và người dân. Trước hết, cần tập trung triển khai ngay các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong năm 2022.


Đặt mục tiêu khá cao


Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu có 5 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM gồm: Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Nha Trang và Vạn Ninh, trong đó Diên Khánh đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, có 75 xã NTM, trong đó có 37 xã NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu và không có xã dưới 15 tiêu chí. Dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh hơn 4.000 tỷ đồng, bao gồm: nguồn vốn ngân sách các cấp (vốn sự nghiệp kinh tế và vốn đầu tư phát triển), vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác (doanh nghiệp, lồng ghép).

 

Một góc xã nông thôn mới Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa.

Một góc xã nông thôn mới Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa.


Có thể thấy, đây là những mục tiêu khá cao, nhiệm vụ khá nặng nề cho cả hệ thống chính trị và người dân các xã. Cùng với đó, nguồn lực dành cho chương trình NTM giai đoạn này sẽ gặp khó khăn, hạn chế do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 những năm qua.

Theo đồng chí Huỳnh Quang Thành - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh, đến nay, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các thành viên Ban chỉ đạo là cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia đã thành lập tổ công tác nhằm tham mưu cho Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình có hiệu quả.

Tập trung rà soát để tháo gỡ, triển khai

Trong tháng 2 và 3-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương tập trung cụ thể hóa kế hoạch này. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành trên địa bàn tỉnh rà soát việc thực hiện các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực của mình; các địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chương trình đến năm 2025.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình NTM tỉnh, tính đến tháng 4-2022, toàn tỉnh có 61/92 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn tỉnh không còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung toàn tỉnh là 16,3. Năm 2022, có 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, 9 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tiến hành rà soát nội dung Nghị quyết số 05 ngày 15-1-2022 của HĐND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng NTM tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 263 ngày 22-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh các thủ tục trình HĐND tỉnh điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp hoặc có sự thay đổi về nhu cầu vốn thực hiện chương trình trong giai đoạn này để có cơ sở triển khai.


Qua rà soát, nổi lên một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trước hết, để xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình hạ tầng cần phải phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trong khi đó, do quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn trước đã hết thời hạn, còn quy hoạch giai đoạn 2021-2025 chưa xây dựng xong nên việc bố trí vốn cho các công trình xây dựng trong năm 2022 đang gặp trở ngại. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, khẩn trương tham mưu tỉnh giải quyết vướng mắc này trong tháng 4-2022.


Ngoài ra, bộ tiêu chí NTM giai đoạn này có một số chỉ tiêu, tiêu chí do cấp tỉnh quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung cùng với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí NTM trên địa bàn Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/xay-dung-nong-thon-moi/202204/chuong-trinh-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-co-gang-thuc-hien-thanh-cong-8249757/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.888.013