MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  11/05/2022 11:08     |  Lượt xem 2398   

Một số kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh.baokhanhhoa.vn

 

Một số kết quả tích cực

 

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã mở được 612 lớp (tập trung) học tập Kết luận 01, Chuyên đề toàn khóa với 28.268 đảng viên và 13.121 quần chúng tham dự. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp trong trường hợp không thể tổ chức học tập trung, các đơn vị linh động tổ chức bằng các hình thức phù hợp, như: đăng tải trên Trang Thông tin điện tử; gửi tài liệu qua hệ thống mạng nội bộ, các group mạng xã hội; gửi file ghi âm nội dung quán triệt của GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương…cho hơn 21.000 cán bộ, công chức không dự học tập trung, tự nghiên cứu, học tập. Hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng có tinh thần, thái độ tham gia học tập nghiêm túc.

 

Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa được thực hiện nghiêm túc, bám sát thực tiễn; kết hp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa số bản đăng ký được viết nghiêm túc, nội dung cụ thể, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện ý chí tự vươn lên trong lao động, học tập, sản xuất phát triển kinh tế; một số cán bộ, đảng viên đề ra phương hướng, biện pháp cụ thể để rèn luyện, phấn đấu, khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong các bản đăng ký của chuyên đề những năm trước. Nhiều đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm sát với các nội dung của Chuyên đề toàn khóa, nhất là giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Nhân dân, các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính. Tập trung rà soát những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của bộ máy chính quyền; có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tái định cư, khai thác khoáng sản... Từ đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp.

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo xử lý những hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch, tham ô, tham nhũng, lãng phí... gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về giải quyết các thủ tục hành chính, trật tự đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tái định cư; khai thác khoáng sản (Diên Khánh, Ninh Hòa, Nha Trang...)... góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quna tâm tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thường xuyên đi cơ sở, thăm hỏi, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, hạn chế, tồn tại mà Nhân dân phản ánh.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường theo hướng đi vào chiều sâu, sát thực tế địa phương, đơn vị. Một số chi, đảng bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng để chấn chỉnh, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, nhắc nhở, uốn nắn những thiếu sót trong lề lối, tác phong công tác, khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, đề xuất những giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận có hiệu quả; đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn cũng như phát triển kinh tế, xã hội như: Thành phố Nha Trang “Giải quyết hồ sơ công dân 3 không; không nhũng nhiễu, không tiêu cực, không trễ hẹn” (phường Ngọc Hiệp). Huyện Khánh Sơn với mô hình “Mỗi đoàn thể xã giúp đỡ 02 hội viên trong phát triển kinh tế, hỗ trợ về cây, con giống” (Đảng ủy xã Sơn Bình). Công an tỉnh với mô hình “Tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân”; “Ngày thứ bảy vì dân”. Đại học Khánh Hòa có mô hình Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với mô hình “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội của đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4; mô hình “Huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận” (Tiểu đoàn 460/ Trung đoàn 974);…

 

Một số tồn tại và phương hướng trong thời gian tới

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị vẫn còn tồn tại như: Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, có nơi chưa sát với chức trách, nhiệm vụ công tác. Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chưa sát với chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác; vẫn còn hiện tượng sao chép lẫn nhau, chưa được cấp ủy, chi bộ rà soát, góp ý, bổ sung kịp thời; việc giải quyết những công việc, vấn đề mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động lớn đến đời sống của Nhân dân, được dư luận quan tâm; việc phát hiện, biểu dương, xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình hay trong học tập và làm theo Bác vẫn còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức...

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung:

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 01, Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 01 gắn với nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết có hiệu quả, dứt điểm.

(2)  Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa đảm bảo thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu sộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 sát với các nội dung trọng tâm, nội dung đột phá, đổi mới; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3) Phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác một cách toàn diện trên các lĩnh vực, các địa bàn, tạo sự đồng thuận, tham gia của quần chúng nhân dân. Chú trọng vào những việc làm thật cụ thể, thiết thực.

(4) Đẩy mạnh việc tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

(5) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

(6) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra.

 

CTV-Hải Quang

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.989.413