MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  26/05/2022 21:58     |  Lượt xem 334   

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp tổ công tác triển khai Đề án 06

Sáng 25-5, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Đề án 06).

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Theo báo cáo, tính đến ngày 9-5-2022, triển khai Đề án 06, Công an tỉnh đã tổng hợp kết quả thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu song vẫn còn 14 dịch vụ công (do các ngành khác thực hiện) chưa có báo cáo. Hiện tại, tình hình nhân lực, cơ sở hạ tầng phục vụ đề án còn thiếu; việc hỗ trợ xác thực thông tin công dân, doanh nghiệp thông qua kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu khác liên quan chưa đáp ứng yêu cầu...


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai tập huấn thực hiện đề án cho cán bộ, viên chức. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt 25 dịch vụ công thiết yếu; đối với việc kết nối với dữ liệu quốc gia, ngành nào phải bám sát chỉ đạo của ngành đó. Đồng chí giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối chung cho các sở, ngành và cùng với Công an tỉnh thực hiện đề án. Tổ công tác Đề án 06 sẽ tổ chức họp 1 lần/tháng, các sở, ngành, địa phương phải có báo cáo kết quả cụ thể, đề xuất các vướng mắc cần tháo gỡ.

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202205/ong-nguyen-tan-tuan-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-chu-tri-hop-to-cong-tac-trien-khai-de-an-06-8252546/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.302