MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  02/06/2022 10:00     |  Lượt xem 1394   

Hiệu quả từ các chính sách xã hội

Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (Nghị quyết số 15), đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đã từng bước nâng cao.


Kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực


Theo đồng chí Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sau khi Nghị quyết số 15 được ban hành, các cấp ủy, chính quyền đã kịp thời quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Các cấp, ngành, địa phương đã thực hiện kịp thời, đầy đủ và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành một số chính sách, cơ chế phù hợp với tình hình của địa phương. Nhiều giải pháp, sáng kiến, mô hình trong thực hiện chính sách xã hội được áp dụng, đem lại hiệu quả cao. Đến nay, toàn tỉnh không còn hồ sơ người có công tồn đọng. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa, tôn tạo và nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo ổn định, lâu dài, phát huy tính giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hiện nay, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Đặc biệt, toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.064 nhà ở cho người có công với cách mạng, với kinh phí hơn 29 tỷ đồng.

 

 Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà cho người có công ở thị xã Ninh Hoà

Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà cho người có công ở thị xã Ninh Hòa

 

Cùng với đó, các chính sách giải quyết việc làm được thực hiện đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ nguồn vốn của Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm, hơn 16.100 hộ dân đã được vay vốn, với tổng dư nợ hơn 615,8 tỷ đồng, qua đó giúp tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Chính sách hỗ trợ cho vay vốn đi làm việc ở nước ngoài cũng được quan tâm, mỗi năm có hơn 100 lao động sang các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc… làm việc. Đồng thời, nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động được triển khai đã giúp kết nối lao động với doanh nghiệp. Từ những chính sách đó, trong giai đoạn 2016 - 2020, trung bình mỗi năm có thêm 11.500 người có việc làm. Các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 141.402 người tham gia bảo hiểm xã hội, 115.935 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 1.167.552 người tham gia bảo hiểm y tế.

 

Bên cạnh đó, mạng lưới trường học được đầu tư phát triển ổn định theo quy hoạch và phù hợp với việc phát triển hạ tầng của các vùng dân cư. Từ năm 2013, Khánh Hòa đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giữ vững tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp cho đến nay và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm đầu tư; giai đoạn 2012 - 2021, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 292.532 người ở các cấp trình độ. Ngoài ra, các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, nước sạch, nhà ở, vệ sinh môi trường… được quan tâm thực hiện đảm bảo.

 

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao hỗ trợ cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng chí Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao hỗ trợ cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách


Khánh Hòa đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội để đạt mục tiêu đến năm 2025, bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều giải pháp được đề ra. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách, bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về chính sách ưu đãi người có công để người dân có thể truy cập dễ dàng; tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ người có công. Đồng thời, thực hiện đầy đủ và đồng bộ các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm.

 

Ông Tạ Hồng Quang cho biết, trong công tác giảm nghèo, tỉnh sẽ tăng nguồn lực đầu tư và kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Đồng thời, mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho người yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống; đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin... Toàn tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh trong từng chính sách phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu của mọi tầng lớp xã hội, ưu tiên người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số…

 Giai đoạn 2012 - 2015, toàn tỉnh Khánh Hòa giảm được 16.006 hộ nghèo; giai đoạn 2016 - 2021 giảm được 21.756 hộ nghèo, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 1,5%/năm. Ở lĩnh vực trợ giúp xã hội, ngoài thực hiện tốt các chính sách theo quy định của Trung ương, Khánh Hòa còn ban hành chính sách trợ giúp của địa phương cao hơn mức quy định của Trung ương. Nhờ đó, hiện nay, 100% đối tượng xã hội đủ điều kiện đều được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng. Công tác cứu trợ xã hội đột xuất khi xảy ra thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh được thực hiện lan tỏa, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202206/hieu-qua-tu-cac-chinh-sach-xa-hoi-8253253/

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.233