ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  06/06/2022 16:17     |  Lượt xem 936   

Kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa (06/6/1989 - 06/6/2022)

Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa thành lập vào tháng 7 năm 1975. Tháng 11/1975, sau khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên thành tỉnh Phú Khánh, Đảng bộ đổi tên thành Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Phú Khánh.

 

Tháng 6 năm 1989, tỉnh Phú Khánh được tách ra thành 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa cũng được tái lập. Năm 2003, Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa. Đến tháng 6 năm 2010, Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Từ ngày đầu thành lập đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã luôn bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xứng đáng với vai trò vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối trong Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Thời gian tới, để phấn đấu cho sự phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa đòi hỏi Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy truyền thống, ưu thế, thuận lợi và kinh nghiệm thực tế đúc rút qua các nhiệm kỳ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đề ra vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

 

CTV Xuân Đức, BTG Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.471.749