ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  13/06/2022 11:03     |  Lượt xem 835   

Khánh Sơn: Nâng cao năng lực củng cố khu vực phòng thủ

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) kết hợp phòng thủ dân sự huyện Khánh Sơn năm 2022 (diễn ra ngày 9 và 10-6) được tiến hành trong điều kiện địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen. Thế nhưng, với quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.


Chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ mọi mặt


Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, công tác chuẩn bị được Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, chu đáo từ sớm. Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức quán triệt nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch, ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập và Ban nội dung đề ra; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

 

Diễn tập nội dung thực hành bài bắn chiến thuật cấp đại đội đánh địch đổ bộ đường không.

Diễn tập nội dung thực hành bài bắn chiến thuật cấp đại đội đánh địch đổ bộ đường không.


Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban bảo đảm diễn tập KVPT huyện đã ban hành các kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phát huy vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm và chuẩn bị diễn tập. Trên cơ sở đó, triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ diễn tập. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩ của cuộc diễn tập; tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tiến hành tốt công tác chuẩn bị. Trong đó, các đơn vị chủ động soạn thảo đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch, sơ đồ, bản đồ phục vụ diễn tập; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng khung tập, huy động các lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần. Công tác chuẩn bị, bố trí thao trường huấn luyện, thực binh bắn chiến đấu của lực lượng dự bị động viên được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị, công trình chiến đấu; bảo đảm yếu tố kỹ thuật, chiến thuật, sát với điều kiện thực tế và yêu cầu của bắn đạn thật cho đại đội dự bị động viên cấp huyện.


Tuy trong điều kiện khó khăn mang tính đặc thù của huyện miền núi, cơ sở vật chất, hạ tầng còn hạn chế, nhưng công tác bảo đảm hậu cần, phục vụ cho Ban Chỉ đạo, Ban nội dung và khung tập cũng được quan tâm, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.


Sát thực tế và bảo đảm an toàn


Cuộc diễn tập KVPT kết hợp phòng thủ dân sự huyện Khánh Sơn năm 2022 bao gồm các nội dung tương ứng với 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của KVPT trong tình hình mới, cuộc diễn tập lần này ngoài nội dung thực binh A2 đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin, còn có nội dung mới là thực hành bài bắn chiến thuật cấp đại đội đánh địch đổ bộ đường không và di chuyển cơ quan dân sự ra khu căn cứ chiến đấu.


Trong thực hành diễn tập vận hành cơ chế, ở từng nội dung, vấn đề huấn luyện, khung tập đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, LLVT… khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, xử trí các tình huống về an ninh chính trị. Đa số các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các ban, ngành, đoàn thể nắm được nội dung, đề xuất được những vấn đề cần quan tâm giải quyết, biện pháp tập trung thực hiện theo nhiệm vụ, kế hoạch của ngành mình trong từng trạng thái quốc phòng. Cơ quan quân sự, công an nắm và tiến hành đúng trình tự các nội dung, nhiệm vụ của LLVT ở từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; đề xuất chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo LLVT ở các trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát yêu cầu nhiệm vụ, quyết tâm tác chiến phòng thủ cụ thể, phù hợp, sát với điều kiện, đặc điểm của địa phương.


Ở các nội dung thực binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và tổ chức thực binh bắn chiến đấu đảm bảo đúng các hình thái chiến thuật, tổ chức hiệp đồng chiến đấu cụ thể ở từng giai đoạn. Các bộ phận phối hợp nhịp nhàng, tổ đạo diễn, lực lượng dẫn bắn nắm chắc các hình thái và nguyên tắc trong bắn chiến đấu đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Công an huyện đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các lực lượng tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng bộ phận; thực hành tổ chức đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin đúng theo trình tự, nguyên tắc trong bố trí và sử dụng lực lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh: Cuộc diễn tập KVPT kết hợp phòng thủ dân sự huyện Khánh Sơn được tiến hành đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết thúc diễn tập, công tác tổng kết, đánh giá được tiến hành nghiêm túc, tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế. Qua đó, đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và năng lực của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, lực lượng nòng cốt về nhiệm vụ xây dựng, củng cố thế trận, các tiềm lực KVPT, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt những vấn đề lý luận vào thực tiễn nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xử trí, giải quyết triệt để các tình huống có thể xảy ra, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn”.

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202206/khanh-son-nang-cao-nang-luc-cung-co-khu-vuc-phong-thu-8254269/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.594.604