ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  21/06/2022 09:00     |  Lượt xem 154   

Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

         UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5225/KH-UBND, ngày 10/6/2022 tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

         Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để thúc đẩu thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

          Việc tuyên truyền về chuyển đổi số để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị thiết thực mà chuyển đổi số mang lại cho công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2022 - 3025, các sở, ngành, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền về các văn bản, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đối số trên địa bàn tỉnh (lĩnh vực: Xây dựng đô thị thông minh; du lịch, dịch vụ; y tế; giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; nông nghiệp; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường) và lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của tỉnh. Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số và các vấn đề có liên quan trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Phản ánh các hoạt động chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi số; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin số trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên mạng xã hội; các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và những vấn đề có liên quan trong công tác chuyển đổi số của tỉnh…

File đính kèm: Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

CTV Ngọc Minh, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.780.108