ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  30/06/2022 10:30     |  Lượt xem 435   

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

              Chiều ngày 29/6/2022, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. 

    Tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa

Trình bày  báo cáo đề dẫn về một số kết quả, tồn tại, hạn chế trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua và một số điểm mới đáng chú ý trong Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã nêu rõ về quan điểm chỉ đạo. Theo đó, Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương. Kết luận 12-KL/TW nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp với những điểm mới, đáng chú ý. Nhằm cụ thể hóa và triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. Đáng chú ý, Nghị quyết 169/NQ-CP đã bám sát, cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về việc “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn” công tác người Việt Nam ở nước ngoài gắn với các nhiệm vụ và giải pháp về công tác đại đoàn kết, vận động, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tại Hội nghị, một số bộ, ban, ngành, địa phương đã trình bày các tham luận nêu rõ một số vấn đề trọng tâm được triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương, chính sách đối với kiều bào là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thường xuyên, hiệu quả về các chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh chuyển hóa các chủ trương thành hành động thực tiễn; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển đất nước. Chú trọng hợp tác với nước sở tại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, cần quán triệt Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù từng địa phương.

 

CTV Ngọc Minh, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.595.113