HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  11/08/2022 07:26     |  Lượt xem 334   

Thành ủy Cam Ranh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội

Trong 3 ngày (từ ngày 10 - 12/8/2022), tại Trung tâm sinh hoạt Chính trị - Văn hóa thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cam Ranh tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và báo cáo thời sự định kỳ cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cam Ranh (mỗi lớp học tổ chức trong 1,5 ngày).

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại đây, các đại biểu được học tập, quán triệt các nội dung cốt lõi của các Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sơ đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 55 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, nghe báo cáo thời sự tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội các cấp và mỗi cán cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 55 của Quốc hội. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển thành phố Cam Ranh nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung giàu đẹp và văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết. Đây là đợt sinh hoạt chính sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao độ của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, góp phần đưa các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

CTV Phan Hương

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.713.904