MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  17/08/2022 10:53     |  Lượt xem 1324   

Nha Trang: Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho trên 5.450 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục

Ngày 15/8/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho trên 5.450 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố và các trường THPT trên địa bàn bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 114 điểm cầu. Tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Nha Trang, tới dự và trực tiếp báo cáo nội dung chuyên đề có đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, cùng 250 cán bộ quản lý các trường trên địa bàn thành phố tham gia học tập.  

Trong 1,5 ngày từ 15/8 đến 16/8/2022, các đại biểu được thông tin, quán triệt một số nội dung cốt lõi trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản liên quan; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy, Thành ủy; tình hình thời sự quốc tế, trong nước và những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm 2022; kết quả năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Sau đợt học tập, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải viết bài thu hoạch cá nhân. Đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại trong công tác thi đua, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng báo cáo tại lớp bồi dưỡng.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh báo cáo tại lớp bồi dưỡng.

Cán bộ quản lý các trường trực thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tham gia học tập tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Nha Trang.

CTV THU HƯƠNG

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.924.756