MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  26/08/2022 10:17     |  Lượt xem 277   

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Khánh Hòa đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân. Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, sở đang tăng cường công tác chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại đơn vị.


Phục vụ tốt hoạt động chuyên môn


Trước đây, hồ sơ người có công với cách mạng được Sở LĐ-TB-XH lưu trữ thủ công bằng văn bản giấy, đánh số và để trên kệ trong kho. Khi cần sao lục, kiểm tra hồ sơ phải mở kho, lục tìm mất nhiều thời gian. Do vậy, song song với đầu tư cải tạo lại nhà kho để bảo quản tài liệu, sở thực hiện scan hơn 50.000 hồ sơ bản gốc người có công lưu trữ trong ổ cứng và nhập dữ liệu lên phần mềm quản lý. Giờ đây, khi cần giải quyết thủ tục, hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức của sở chỉ cần nhập tên tuổi đối tượng là có thể in ấn tài liệu để xử lý công việc nhanh chóng, an toàn, chính xác. Những hồ sơ phát sinh về sau đều được sở cập nhật kịp thời, đảm bảo đúng quy trình.

Việc lưu trữ hồ sơ người có công với cách mạng đã được cập nhật lên phần mềm.

Việc lưu trữ hồ sơ người có công với cách mạng đã được cập nhật lên phần mềm.


Bên cạnh đó, từ năm 2020, sở xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết gần 100 thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của sở. Quá trình giải quyết được cập nhật lên phần mềm một cửa tương ứng với quá trình giải quyết hồ sơ thực tế. Tiêu biểu như, thực hiện chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến nay, sở đã tiếp nhận, thẩm định trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ cho 1.304 người lao động với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, sở đã tiếp nhận 6.392 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân; tất cả hồ sơ đều đã được giải quyết đảm bảo thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn. Trong tổng số 389 hồ sơ giải quyết tại sở, có 231 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.


Cùng với đó, sở còn đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, giảm giấy tờ hành chính trong hoạt động. Từ đầu năm đến nay, sở đã thực hiện tốt việc số hóa, luân chuyển, xử lý văn bản trên phần mềm E-Office theo quy trình khép kín và qua môi trường mạng; việc tạo lập, sử dụng chữ ký số của cơ quan và lãnh đạo sở trên văn bản điện tử, lưu trữ văn bản điện tử được thực hiện theo tiêu chuẩn quy định. Đặc biệt, sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các đơn vị đang triển khai chương trình với quyết tâm đạt kết quả cao…


Triển khai đồng bộ các giải pháp


Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH, chuyển đổi số trên các lĩnh vực của ngành là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng cơ quan quản lý số, đơn vị số góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, sở đã quán triệt, triển khai đồng bộ các giao dịch điện tử, chữ ký số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành; tuân thủ quy định, quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trên các phần mềm quản lý chuyên dụng... Sở đang xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.


Đồng chí Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH chia sẻ, thời gian tới, sở tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định, quy chế khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu bảo đảm phù hợp quy định; ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định. Bên cạnh đó, sở đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nhất là đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, tuân thủ nguyên tắc an toàn thông tin mạng; tận dụng, kết hợp tối đa với hạ tầng kỹ thuật của các tổ chức, doanh nghiệp; khai thác, sử dụng hiệu quả ứng dụng chữ ký số đã được tích hợp trong các phần mềm dùng chung của tỉnh. Ngoài ra, sở sẽ quan tâm phát triển dữ liệu và các ứng dụng, dịch vụ khác…

Một số mục tiêu trong kế hoạch chuyển đổi số của Sở LĐ-TB-XH: 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử. 100% hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ công việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị được xử lý trên môi trường mạng. 100% dịch vụ công trực tuyến của sở đủ điều kiện được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% giao dịch trên Hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh được xác thực điện tử. Đạt tỷ lệ tối thiểu 45% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4…

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202208/so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-khanh-hoa-day-manh-chuyen-doi-so-8261051/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.920.976