MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  10/09/2022 13:10     |  Lượt xem 1773   

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có Công văn gửi Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng; định kỳ tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá toàn diện nguồn phát triển đảng viên ở từng loại hình tổ chức đảng; qua đó đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả, trong đó chú trọng quan tâm giáo dục, bồi dưỡng các đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên, ngư dân, người lao động làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân, các cơ sở giáo dục, hợp tác xã… để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phát triển đảng viên trong các tổ chức đảng, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo và người đứng đầu… Qua đó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên hàng năm và trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.


Qua thống kê số liệu phát triển đảng viên năm 2021 và kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, nhiều cấp ủy không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên bình quân hàng năm được giao, dẫn đến kết quả phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh trong hơn 1 năm qua chưa đạt mục tiêu đề ra. Năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.455 đảng viên, đạt 85,6% kế hoạch; 6 tháng đầu năm 2022, kết nạp 612 đảng viên, đạt 36%.

 

Link tải toàn văn Văn bản chỉ đạo!

 

BBT Website

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.888.575