MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  14/09/2022 10:06     |  Lượt xem 163   

UBND tỉnh Khánh Hòa: Đôn đốc thực hiện chuyển đổi số

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn, kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, kế hoạch ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, khẩn trương ban hành các kế hoạch trong tháng 9. UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đôn đốc thực hiện báo cáo công tác chuyển đổi số hàng tháng theo đúng yêu cầu, quy định của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, đồng thời gửi UBND tỉnh trong các kỳ báo cáo, bắt đầu từ tháng 9-2022. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng phương án, quy trình số hóa, chuẩn hóa dữ liệu để tạo kho dữ liệu của tỉnh, phục vụ việc phân tích dữ liệu cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh và đẩy mạnh kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202209/ubnd-tinh-khanh-hoa-don-doc-thuc-hien-chuyen-doi-so-8262768/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.921.430