HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  17/09/2022 16:57     |  Lượt xem 267   

Cam Ranh: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 15/9/2022, UBND thành phố Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 10 năm qua, Luật PBGDPL được các cấp, các ngành trong thành phố Cam Ranh triển khai thực hiện và đạt những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã có nhiều đổi mới nhằm tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Cụ thể, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức như: ở cấp thành phố đã mở 216 hội nghị tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn với 30.000 lượt người tham dự; ở cấp xã, phường tổ chức hơn 2.538 hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật, đặc biệt chú trọng tuyên truyền những văn bản trực tiếp đến công tác của cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của nhân dân tại địa phương với 145.000 lượt người tham dự; in và phát hành hơn 20.000 bộ tài liệu các văn bản pháp luật tuyên truyền và hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Ban hành văn bản phát động 11 đợt đến cán bộ, công chức và nhân dân hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, có 11.463 lượt người tham dự. Duy trì 19 Câu lạc bộ pháp luật tại các địa phương. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, đến nay trên địa bàn thành phố có 99/99 thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đưa vào thực hiện... Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Cam Ranh thường xuyên được kiện toàn, hiện này có 28 thành viên; có 32 báo cáo viên pháp luật cấp thành phố; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường với số lượng 210 người...

Dịp này, UBND thành phố Cam Ranh khen thưởng cho 05 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm tổ chức thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2013 - 2022.

Đồng chí Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Đồng chí Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

 

CTV Phan Hương

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.712.991