MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  12/10/2022 22:57     |  Lượt xem 354   

Quân chủng Hải quân: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Vùng 4 Hải quân

Ngày 10-10, đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Đại tá Trần Đức Cảnh - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và Chính phủ điện tử Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Vùng 4 Hải quân.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Vùng 4 Hải quân

Đoàn kiểm tra làm việc tại Vùng 4 Hải quân

 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC; đánh giá kết quả về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; những hạn chế và nguyên nhân trong thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 7-2022. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá trong gần 2 năm thực hiện, công tác CCHC của Vùng 4 Hải quân đã có bước chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cơ bản, rõ nét trên các nội dung. Hệ thống văn bản tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện theo quy định của trên; công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực; tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị trong Vùng được kịp thời củng cố, sắp xếp theo đúng quy định của trên; chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn được rà soát điều chỉnh, bổ sung đảm bảo hoạt động hiệu quả và tránh trùng lặp; đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác; công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai tổ chức thường xuyên giúp mọi quân nhân nhận thức đúng về CCHC...

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202210/quan-chung-hai-quan-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-vung-4-hai-quan-8265618/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.989.431