HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  24/10/2022 10:22     |  Lượt xem 828   

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có Kết luận về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựng bộ máy chính quyền tỉnh chuyên nghiệp, trong sạch, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển và hội nhập, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân theo định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2022 - 2030, các chỉ số: CCHC; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi số của tỉnh được cải thiện, duy trì ổn định trong nhóm 25 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. 

 

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, phương thức chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến cũng như cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số… Trong đó, cần nâng cao hiệu quả cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một cách bền vững; tập trung thực hiện tốt việc thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; nghiên cứu thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tiếp tục hoàn thiện và công khai các quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát, công bố 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, tích hợp toàn bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia ngay trong năm 2022; không xếp hạng tốt về kết quả CCHC đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có từ 5% hồ sơ trễ hạn trở lên, hoặc chỉ số hài lòng từ 80% trở xuống; không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức có từ 10% hồ sơ trễ hạn trở lên…

Link tải toàn văn Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

 

CTV Ngọc Minh tổng hợp

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.767.026