MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  26/10/2022 13:57     |  Lượt xem 527   

Khánh Vĩnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chiều ngày 24/10/2022, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Mấu Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể ở địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được nâng lên rõ rệt, nhất là nhận thức của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt và đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng. Quá trình tổ chức triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng nói chung, lịch sử cách mạng địa phương nói riêng đã thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo các tầng lớp nhân dân như các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ chủ chốt, các nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ… Kết quả, đến nay toàn huyện đã biên soạn và xuất bản được 16 ấn phẩm lịch sử; trong đó, cấp huyện xuất bản 02 ấn phẩm lịch sử Đảng bộ huyện và cấp xã, thị trấn xuất bản 14 ấn phẩm lịch sử cách mạng địa phương.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cũng được các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động như đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; lồng ghép nội dung lịch sử Đảng vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương và thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh ở các nhà trường… từ đó góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tạo sự thống nhất, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao niềm tự hào dân tộc, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình, các luận điệu xuyên tạc lịch sử…

 

Đồng chí Mấu Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mấu Văn Phi ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư; đồng chí đề nghị trong thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị huyện cần quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả hơn nữa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử của Đảng; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chính trị tư tưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Ðảng, lịch sử cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, rộng khắp và phù hợp với từng đối tượng. Bố trí ngân sách cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, lưu trữ tư liệu lịch sử; công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng…

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

 

Nhân dịp này, Huyện ủy Khánh Vĩnh cũng đã khen thưởng cho 04 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hoàng My – BTG HU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.989.019