HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  02/11/2022 17:38     |  Lượt xem 929   

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 1883-CV/TU, ngày 31/10/2022 về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); các chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong công tác PCTN, tiêu cực; gương mẫu thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên tự kiểm tra nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi vi phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác PCTN năm 2022; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng (kể cả trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước); đẩy mạnh các biện pháp để phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại cơ quan, đơn vị; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường sự phối hợp trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế còn tồn đọng, kéo dài; đồng thời, chú trọng thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Hàng năm, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu ban hành Kế hoạch, triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước để phát hiện các vụ việc tham nhũng. Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này; kịp thời đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo quy định./.

Link tải toàn văn Công văn số 1883-CV/TU

Tổng hợp Ngọc Minh, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.766.341