MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  16/11/2022 11:01     |  Lượt xem 177   

Tỉnh Khánh Hòa sẽ đầu tư 3 dự án phục vụ chuyển đổi số

Tại kỳ họp thứ 7, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã thảo luận, thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án quan trọng phục vụ công tác chuyển đổi số của tỉnh. Đồng chí Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết:

 

Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Đồng chí Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông


- Chuyển đổi số đã và đang trở thành xu thế tất yếu của thế giới. Trong xu thế ấy, tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2025, đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số; đưa tỉnh nằm trong nhóm 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chuyển đổi số. Từ nay đến năm 2030, xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành đô thị thông minh, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chuyển đổi.


- Tỉnh có sự đầu tư như thế nào đối với hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) để phục vụ công tác chuyển đổi số, thưa đồng chí?


- Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án quan trọng phục vụ công tác chuyển đổi số của tỉnh, gồm: Xây dựng nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ CNTT (LGSP) tỉnh Khánh Hòa; Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1); Đầu tư bổ sung hạ tầng CNTT phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.


- Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về các dự án này?


- Cụ thể, Dự án Xây dựng nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ CNTT tỉnh Khánh Hòa là thành phần quan trọng nhất trong kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng (thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2023) để xây dựng phần mềm nền tảng LGSP tỉnh (bộ phần mềm nền tảng LGSP, bộ phần mềm vận hành LGSP, nhóm dịch vụ dùng chung trong tỉnh, nhóm dịch vụ kết nối quốc gia) và mua sắm, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành hệ thống LGSP tỉnh. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp kết nối các hệ thống thông tin giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; liên thông, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP).


Dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) là thành phần trung tâm của hệ thống chuyển đổi số của tỉnh nhằm mục đích phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời cung cấp thông tin dữ liệu cho các ngành, địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 55 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2024. Dự án sẽ đầu tư phát triển 6 phần mềm nội bộ, xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ hoạt động của trung tâm; đầu tư thiết bị CNTT và phần mềm thương mại phục vụ vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; tổ chức đào tạo và chuyển giao quản lý, vận hành các phần mềm và cơ sở dữ liệu; xây dựng và tham mưu ban hành hệ thống pháp lý phục vụ công tác quản lý, vận hành và khai thác sử dụng trung tâm.


Dự án Đầu tư bổ sung hạ tầng CNTT phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 20,4 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2023. Dự án được triển khai với mục tiêu bảo đảm cung cấp đủ hạ tầng CNTT tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh, phục vụ cho việc kết nối, tích hợp các hệ thống thông tin của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thông suốt, an toàn, hiệu quả. Đây là điều kiện tiên quyết để sớm triển khai các dịch vụ công thiết yếu và các dịch vụ khác có liên quan đến khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mục tiêu của Đề án 06.


- Xin cảm ơn đồng chí !

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202211/tinh-khanh-hoa-se-dau-tu-3-du-an-phuc-vu-chuyen-doi-so-8269234/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.891.115