HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  18/11/2022 18:19     |  Lượt xem 193   

Đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tiến hành giám sát đối với Huyện ủy Khánh Sơn và Thị ủy Ninh Hòa về việc thực hiện Kết luận 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư

Trong các ngày 15/11 và 17/11/2022, Đoàn Giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Bá Ngọc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát việc thực hiện Kết luận 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư (khóa X) “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới” đối với Đảng ủy thị trấn Tô Hạp; Huyện ủy Khánh Sơn; Đảng ủy phường Ninh Giang và Thị ủy Ninh Hòa.

 

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội CCB tỉnh tại Huyện ủy Khánh Sơn có đồng chí Mấu Thị Thị - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội CCB tỉnh tại Thị ủy Ninh Hòa có đồng chí Tống Trân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phan Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa.

Trong các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện cấp ủy đảng địa phương trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”; và giám sát thông qua hệ thống văn bản mà các cấp ủy đảng địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện sau khi có Kết luận 66-KL/TW.

Qua giám sát cho thấy: Sau 12 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về Cựu chiến binh và công tác Cựu chiến binh. Chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp, tạo điều kiện cho Hội hoạt động hiệu quả. Hội CCB đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đề ra các giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phong trào Cựu chiến binh phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, là trung tâm nòng cốt ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương,…Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu nên những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện Kết luận số 66-KL/TW và các văn bản có liên quan đến Cựu chiến binh và công tác Cựu chiến binh, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ở một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đôi lúc còn chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp chưa đều …

Tại các buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi nhiều ý kiến, góp ý gợi mở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong công tác cựu chiến binh tại địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy đảng đã đạt được trong thời gian qua, điển hình như:

- Tại Khánh Sơn: Các cấp ủy đảng đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp tại địa bàn. Đến nay, 100% xã, thị trấn của huyện Khánh Sơn thành lập Hội CCB; công tác giải quyết các chế độ chính sách; chế độ Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh; công tác xóa đói giảm nghèo; đối với CCB được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với các gia đình cựu chiến binh được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm; giao đất, rừng, giúp hội viên giảm nghèo, làm giàu chính đáng, hợp pháp ...

 

- Tại Ninh Hòa: Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức thực hiện tốt công tác quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 66-KL/TW. Sau Hội nghị quán triệt của Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã tổ chức sinh hoạt, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thị xã về công tác cựu chiến binh và hoạt động Hội Cựu chiến binh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Qua học tập, quán triệt đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, hội viên về vai trò, vị trí của công tác cựu chiến binh và hoạt động Hội Cựu chiến binh. Từ đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với công tác xây dựng tổ chức và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh các cấp nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động, phát huy trách nhiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư ở Ninh Hòa đạt được kết quả tích cực;….

Bên cạnh những ưu điểm mà các cấp ủy đảng địa phương đã đạt được trong thực hiện Kết luận 66-KL/TW thời gian vừa qua, Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) và Kết luận Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư (khoá X), tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hôi các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác cựu chiến binh và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã nêu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

CTV Ngọc Tiến

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.806.429