HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  24/11/2022 18:24     |  Lượt xem 236   

Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Sáng 24/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến tại 08 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 04 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 56 điểm cầu cấp ủy cơ sở với hơn 2.000 đồng chí là cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác kiểm tra tham dự. Cùng dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy

Đồng chí Cao Văn Thống – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương quán triệt, triển khai các nội dung của Quy định số 69

Tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương đã quán triệt, triển khai các nội dung của Quy định số 69; phân tích những điểm mới của Quy định 69 so với Quy định số 102 ngày 15/11/2017 và Quy định số 07 ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định số 69 gồm 4 chương, 58 điều. Các điểm mới tập trung ở 3 nội dung: Quy định hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; Điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; Xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật Nhà nước, với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trị nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác xem xét, xử lý kỷ luật trong Đảng theo tinh thần Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, tập tăng cường phổ biến, quán triệt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói chung, công tác thi hành kỷ luật trong Đảng nói riêng bằng hình thức, biện pháp thích hợp để cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của kỷ luật đảng và sự cần thiết phải tăng cường kỷ luật Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập quy định của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, để giúp cho tổ chức đảng, đảng viên uốn nắn kịp thời, phòng ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững quy trình, quy định của Đảng về xem xét, xử lý kỷ luật. Khi xem xét, thi hành kỷ luật Đảng, phải tôn trọng khách quan, có lý, có tình, phải gắn chặt với thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm để xem xét, quyết định kỷ luật đúng người, đúng lỗi phạm…

CTV Ngọc Minh, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.808.444