MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  30/11/2022 13:45     |  Lượt xem 189   

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 16

Ngày 29/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy trong thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2020, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy với vai trò là Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy phường Ninh Hiệp; thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường Ninh Hiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư công, để UBND phường Ninh Hiệp vi phạm pháp luật về xây dựng và đầu tư công; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy đã vi phạm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy.

2. Thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh, Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Diên Khánh và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Khánh Vĩnh; kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Diên Khánh và Huyện ủy Khánh Vĩnh. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: trong mốc thời gian kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh, Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Diên Khánh và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Khánh Vĩnh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai theo kế hoạch đề ra; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm đúng thẩm quyền; Huyện ủy Diên Khánh và Huyện ủy Khánh Vĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác tài chính và tài sản của Đảng, cơ bản chấp hành chế độ chứng từ, chế độ hoạch toán kế toán và thanh quyết toán ngân sách. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Diên Khánh, Huyện ủy Khánh Vĩnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh, Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Diên Khánh và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Khánh Vĩnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác tài chính đảng.

3. Thông qua kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa trong việc thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai (việc cho thuê đất và công tác đền bù giải tỏa). Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa đã thực hiện theo đúng Quy chế làm việc và có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định về công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác bổ nhiệm lại cán bộ và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai chưa kịp thời; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án đầu tư còn chậm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian đến.

Đồng thời, Hội nghị thông qua kết quả giám sát 07 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (03 đồng chí lãnh đạo thị xã Ninh Hòa và 04 đồng chí lãnh đạo huyện Diên Khánh). Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy 07 đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận.

4. Thông qua kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Trong 3 tháng vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 63 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị. Đơn thư tố cáo, khiếu nại đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý kịp thời, đúng quy định.

CTV Công Thanh-UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.988.948