MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  07/12/2022 14:32     |  Lượt xem 990   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẢI NINH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 13

PHÁT BIỂU
CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẢI NINH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 13

(Thứ sáu, ngày 07 tháng 12 năm 2022, Hội trường Tỉnh ủy)

 

Kính thưa các đồng chí đại diện cơ quan Trung ương,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Kính thưa các đồng chí tham dự Hội nghị.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2022, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu đã đến dự Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay.

Kính thưa các đồng chí,

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chung sức đồng lòng, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Theo số liệu thống kê, trong năm 2022, GRDP của tỉnh ước tăng 20,7%, đứng đầu cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,68%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 84.050 tỷ đồng, tăng 52,4% so cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 5,6 lần so với cùng kỳ, số lượt khách lưu trú tăng 4,2 lần, thu hút 250.000 lượt khách quốc tế, tăng 10 lần so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 22,9%, ước đạt 1.600 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 54,1%, ước đạt 1.700 triệu USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 16.016 tỷ đồng, vượt 33,3% dự toán và tăng 13,8% so với cùng kỳ; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tăng 76,8% với tổng số vốn đăng ký 17.134 tỷ đồng, tăng 97,8% so với cùng kỳ… và rất nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội khác đều có mức tăng trưởng vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững…

Có thể nói, trong năm 2022, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đã hoàn thành một khối lượng lớn các công việc quan trọng và đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Song trước hết kết quả này là sự nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành trong năm 2022 để phục hồi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2022 có thể nói là năm “Chiến lược - chính sách”, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP. Sau đó, tỉnh và các Bộ, ngành đã tích cực triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định, HĐND tỉnh đã ban hành 03 nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 01 Quyết định để cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội. Phấn đấu đến cuối năm nay, trình Chính phủ ban hành Nghị định về quy định chi tiết việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ phát triển nghề cá Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phân cấp về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; HĐND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết về tài chính; UBND tỉnh ban hành Quyết định về mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược là cơ bản sẽ hoàn thành các văn bản cụ thể hoá Nghị quyết số 55 của Quốc hội. Đây là công việc rất có ý nghĩa, tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Khánh Hòa phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chú trọng đổi mới thực chất phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy và chính quyền các cấp; thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ tại một số vị trí công tác, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định, phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu công việc ngày càng cao trong tình hình mới; đã tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương,  các văn bản quan trọng của Tỉnh ủy; đã cho ý kiến vào nhiều Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 42 của Chính phủ và nhiều nội dung quan trọng khác.

Kính thưa các đồng chí,

Hôm nay, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét thông qua nhiều công việc quan trọng. Để có cơ sở các đồng chí trao đổi, thảo luận đúng trọng tâm, trọng điểm, tôi xin gợi ý một số nội dung để các đồng chí tham khảo:

Thứ nhất là nhóm các nội dung về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh ủy sẽ xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện và trình Tỉnh ủy xem xét: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; báo cáo việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Các báo cáo tài chính về: quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Đây là các nội dung có phạm vi rộng, áp dụng trong cả năm 2023 và các năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh bổ sung nhấn mạnh các giải pháp để tổ chức triển khai các quy hoạch quan trọng của tỉnh sau khi được phê duyệt; các giải pháp đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, cơ chế giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; quy trình tiếp nhận, xử lý đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách do doanh nghiệp đề xuất…. Đồng thời, cũng đã dự kiến những nội dung Tỉnh ủy cần kết luận về kinh tế - xã hội để Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định và thẩm quyền tại kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh tổ chức vào ngày 08-09/12/2022. Đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nghiên cứu, tập trung thảo luận vào một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Nếu năm 2022 là năm “Chiến lược - chính sách” thì năm 2023 là năm “Quy hoạch - đầu tư”, chúng ta đã trình Chính phủ 03/04 quy hoạch quan trọng của tỉnh, phấn đấu tới đầu năm 2023, sau khi các quy hoạch được phê duyệt, chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa, kết hợp đồng thời với việc xúc tiến đầu tư. Thời gian qua, thu hút đầu tư còn hạn chế vẫn là thực trạng chậm được cải thiện, chúng ta cần tận dụng lợi thế cạnh tranh về chính sách mà Trung ương đã ban hành riêng cho Khánh Hòa để tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, với kinh nghiệm công tác của mình để tham gia đóng góp ý kiến vào cách thức cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh của chúng ta, để tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh.

(2) Tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh vừa qua cao hơn mặt bằng chung cả nước, tiến độ bàn giao mặt bằng cơ bản đều đạt tiến độ Trung ương giao, nhưng một số dự án lại có tiến độ giải ngân đầu tư công chậm. Chúng ta cần có cơ chế siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Các nguồn thu vượt dự toán ngân sách, nguồn tăng thu ngân sách có được từ cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 55 của Quốc hội phải bảo đảm sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, có trọng tâm, ưu tiên bố trí cho các công trình dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh.

(3) Chúng ta đặt mục tiêu năm 2025 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh sẽ thoát nghèo, mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Tỉnh ủy đã cho ý kiến, UBND tỉnh đã ban hành Đề án giảm nghèo bền vững 02 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, chúng ta cần xác định các nguồn lực để làm bài bản, khoa học. Sắp tới, UBND tỉnh sẽ trình Chính phủ thông qua việc đầu tư dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C, có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến vào cách thức để chúng ta triển khai hiệu quả các Đề án này.

Thứ hai, về một số chương trình, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

1. Tỉnh ủy sẽ thảo luận, thông qua:

(1) Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và sửa đổi, bổ sung Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thời gian qua, Trung ương đã ban hành một số văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát, dẫn đến một số nội dung trong chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy không còn phù hợp với tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rà soát, điều chỉnh chương trình toàn khóa và chương trình năm 2023, hôm nay trình Tỉnh ủy xem xét.

(2) Dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp các đề án, nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu, nhiệm vụ trong tỉnh hình mới, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổng hợp và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, tiếp tục hoàn thiện để trình Tỉnh ủy. Đề nghị các đồng chí xem xét, nghiên cứu kỹ bảng tổng hợp các danh mục đề án, công việc để tham gia ý kiến, góp phần giải quyết công việc sát với tình hình địa phương.

2. Thực hiện Quy chế làm việc và quy định của Đảng, Tỉnh ủy sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào:

(1) Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

(2) Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa các đồng chí,

Trên tinh thần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, các nội dung, đề án sẽ không trình bày tại Hội nghị ngày hôm nay, đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến, nhất là nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Những nội dung trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần này là những vấn đề lớn, quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Đề nghị từng đồng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp những ý kiến sâu sắc vào các vấn đề trọng tâm xin ý kiến và các vấn đề khác để kết thúc thành công Hội nghị ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những định hướng, chủ trương mới để tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương đối với Khánh Hòa.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.921.363