MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  10/12/2022 17:10     |  Lượt xem 718   

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vừa ký Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 09/12/2022  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Sau đây là toàn văn nội dung Chỉ thị.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác, lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân toàn tỉnh ngay từ đầu năm, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội trong năm 2023; thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Trung ương và các chính sách của tỉnh, có kế hoạch cụ thể để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; hộ nghèo, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là người bị mất việc..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh căn cứ vào tình hình, điều kiện, khả năng của tỉnh, cân nhắc việc quyết định tổ chức bắn pháo hoa (không dùng ngân sách nhà nước) chào mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

3. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm.

4. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá và phục vụ Nhân dân đi lại an toàn trong dịp Tết; tổ chức các chuyến xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết...

5. Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá - xã hội của địa phương và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

6. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở hoàn thành tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/01/2023 (ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết) để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hoá và Thể thao và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của địa phương và đất nước đạt được trong năm 2022, nhất là kết quả triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội và Chương trình hành động số 30-CT/TU của Tỉnh ủy về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức tự giác của người dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị.

                                                                                               P.TH, Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.920.857