MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  03/01/2023 10:57     |  Lượt xem 329   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC TOÀN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2022

Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trước thềm năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí,

Năm 2022 chuẩn bị khép lại với nhiều sự kiện chính trị quan trọng và dấu ấn nổi bật. Bước sang năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng ta vinh dự đón nhận sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ với việc ban hành các nghị quyết và cơ chế, chính sách đặc thù về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là quyết sách chiến lược, tạo cơ sở chính trị, pháp lý, hình thành nền tảng mới, động lực mới để Khánh Hòa thực hiện khát vọng và quyết tâm kiến thiết để vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trên cơ sở nhận thức rõ thời cơ, vận hội mới, xác định rõ bổn phận và trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân, các cơ quan lãnh đạo của  tỉnh đã khẩn trương tập trung lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện và ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đi đôi với việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung đối với các địa phương, khu kinh tế. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức, đồng lòng của doanh nghiệp và người dân, sau thời gian dài bị tác động xấu bởi đại dịch COVID-19, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng, trong đó: GRDP ước tăng 20,7%, đứng đầu cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,7%; doanh thu du lịch ước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 5,6 lần, số lượt khách lưu trú tăng 4,2 lần; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng gần 23%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng hơn 54%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 16.016 tỷ đồng, vượt 33,3% dự toán và tăng 13,8% so với năm 2021… Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững… Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ngày càng đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực.

Có thể khẳng định, những kết quả tích cực nêu trên có sự đóng góp vô cùng to lớn của của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà, thông qua việc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của công tác Tuyên giáo, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo kế hoạch đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy giao. Nổi bật là, đã tham mưu cấp ủy triển khai thực chất, hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu với những việc làm hết sức cụ thể, giá trị, qua đó đã tạo sự lan tỏa, ngày càng thấm sâu, góp phần nhân lên mạnh mẽ những tấm gương, những việc làm tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Trong bức tranh toàn cảnh chung của công tác Tuyên giáo, đã nổi bật lên vai trò của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thể hiện rõ nét trong việc chủ động tham mưu ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh. Đây là những hành trang rất quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng bảo đảm cho hoạt động của báo chí cách mạng phát triển lành mạnh, đúng tôn chỉ, mục đích, kết nối và đồng hành hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Khánh Hòa. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm... Trên cơ sở đó, đã tổng hợp, phân tích nhiều thông tin quan trọng, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả toàn Ngành tuyên giáo tỉnh đạt được trong năm qua.

Tuy nhiên, qua thảo luận phân tích, đánh giá, chúng ta nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần sớm được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức, chưa thật sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân. Khả năng dự báo còn hạn chế dẫn đến bị động trong công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

Thưa các đồng chí !

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục là sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, giữa thời cơ và thách thức. Tỉnh ta tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy hoạch quan trọng và các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa, Festival Biển Nha Trang…, dự báo sẽ phát sinh những vấn đề phức tạp trong xã hội, là điều kiện thuận lợi để số đối tượng chống đối lợi dụng tiến hành các hoạt động chống phá... đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp hơn cho hoạt động Tuyên giáo. Chính vì thế, công tác Tuyên giáo cần tiếp tục có sự nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, đầu tư mạnh mẽ và sâu sắc hơn kể cả về nội dung, phương pháp, cũng như hình thức biểu đạt và thể hiện. Trong đó, phải xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức.

Qua nghiên cứu Báo cáo, tôi cơ bản đồng tình thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp mà các đồng chí đã đề ra cho năm 2023, đồng thời nhấn mạnh và đề nghị các đồng chí tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Thứ nhất, thường xuyên quán triệt, bám sát các định hướng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 về “Năm kiên định, Bốn yêu cầu, Ba tập trung, Hai kiện toàn, coi đây là cẩm nang để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động của công tác Tuyên giáo.

Trong đó, đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tỉnh ủy. Tập trung tuyên truyền sinh động, đa dạng về kết quả phấn khởi bước đầu, cũng như những nhiệm vụ cần tập trung triển khai để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền về tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh.. Từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội, để cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, cần nắm chắc tình hình tư tưởng để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm “từ xa, từ sớm”.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai tốt Chuyên đề 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”; gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Chủ động nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình, định hướng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, có nguy cơ hình thành “điểm nóng”. Từ đó, kịp thời cung cấp thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, khắc phục tình trạng bị động, “đi theo, đi sau”.

Có thể nói, đây là nhiệm vụ quan trọng song hết sức khó khăn, cần phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết là các cơ quan, ban, ngành hữu quan để cùng thực hiện. Vì vậy, ngành Tuyên giáo cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt dư luận xã hội, điều tra dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị; công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, theo hướng không ngừng tăng tính tương tác, hiệu quả truyền đạt. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức đảng, đảng viên. Xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm và trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Thứ năm, chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả lĩnh vực khoa giáo để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn; đảm bảo nội dung đề xuất, tham mưu phải có trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá. Tập trung nghiên cứu, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các lĩnh vực của công tác văn hóa. Trong đó, chú trọng xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ứng xử có văn hóa trong công sở, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và trong mỗi gia đình...

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, cùng với sự chủ động, sáng tạo và tinh thần nỗ lực trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, tôi tin tưởng công tác Tuyên giáo của tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023, làm bàn đạp để tiếp tục vương lên tầm cao mới trong những năm tiếp theo.

Một lần nữa, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin chúc các đồng đại biểu, cán bộ ngành tuyên giáo cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.920.746