MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  09/01/2023 17:42     |  Lượt xem 112   

Nhiều khởi sắc trong công tác phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong xã hội, quan tâm đến việc tạo nguồn phát triển đảng viên… Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Báo Khánh Hòa phỏng vấn đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về tình hình phát triển đảng viên trong năm 2022 và giải pháp trong thời gian tới.

Thưa đồng chí Hà Quốc Trị, xin đồng chí cho biết một số kết quả về công tác phát triển đảng viên năm 2022?

Năm 2022 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vượt qua nhiều khó khăn, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, năm 2022, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.707 đảng viên/1.700 chỉ tiêu đề ra, đạt tỷ lệ 100,4%, nâng tổ số đảng viên trên địa bàn tỉnh lên 47.263 đảng viên. Trong số đảng viên kết nạp mới có trên 300 đảng viên nữ, 22 đảng viên là học sinh, 1.010 đảng viên là thanh niên, trên 30 đảng viên là dân tộc thiểu số, 29 đảng viên là người có đạo, 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Kết quả trên thể hiện nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua.

Như chúng ta đã biết, năm 2021 toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.455 đảng viên, đạt tỷ lệ 85,6%, chưa đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra. Do đó, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải xây dựng kế hoạch, có giải pháp khắc phục ngay trong năm 2022. Xuất phát từ tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra về công tác phát triển đảng viên tại 8 ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, 2 đảng ủy cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở và 2 đảng ủy cơ sở nhằm đánh giá sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả phát triển đảng viên thời gian qua. Từ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời đối với nhiệm vụ phát triển đảng viên.

Trong các buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng với ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy phải chủ động, linh hoạt, có biện pháp thích hợp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm và trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 03 của tỉnh về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã trực tiếp làm việc với một số chủ doanh tư nhân ở Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, Khu Công nghiệp Suối Dầu …để nắm tình hình, vận động thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, gắn kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên với việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, người đứng đầu hằng năm, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cá nhân có liên quan nếu không hoàn thành nhiệm vụ về công tác phát triển đảng viên; đồng thời đồng chí bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành được mục tiêu phát triển đảng viên năm 2022, khắc phục được hạn chế, khuyết điểm mà Bộ Chính trị đã chỉ ra trong năm 2021.

Dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên thực tế cho thấy việc phát triển đảng viên mới vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thường nêu lý do hạn chế về nguồn phát triển đảng viên. Đồng chí đánh giá như thế nào về nguồn phát triển đảng viên hiện nay?

Những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng năm 2022 là nhờ có sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Song đó mới chỉ là kết quả bước đầu, nhiều khó khăn còn ở phía trước, toàn đảng bộ cần phải tập trung để hoàn thành chỉ tiêu phát triển 8.500 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. 

Qua kiểm tra và làm việc trực tiếp với các cấp ủy, tổ chức đảng ở một số loại hình cho thấy, khâu yếu nhất trong công tác phát triển đảng viên hiện nay là công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và công tác nắm tình hình, thống kê, phân tích, tổng hợp, phân loại nguồn kết nạp đảng viên. Một số cấp ủy, nhất là người đứng đầu còn thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm hạn chế đến kết quả phát triển đảng. Mối quan hệ giữa cấp ủy địa phương với các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn chưa chặt chẽ và thiếu sự gắn kết. Cấp ủy địa phương không nắm bắt kịp thời nhu cầu phát triển đảng, đoàn thể của cac đơn vị kinh tế tư nhân. Các đơn vị kinh tế tư nhân có nhu cầu phát triển đảng, đoàn thể thiếu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đảng viên của các cơ quan chuyên môn. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng nêu khó khăn do không có nguồn kết nạp đảng viên, nhưng thực tế qua kiểm tra và nắm thông tin cho thấy một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa sát sao, nỗ lực trong việc tạo nguồn kết nạp, dẫn đến lúng túng, bị động trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Đơn cử như trong các trường học, tỷ lệ đảng viên là cán bộ, viên chức, người lao động hiện nay mới chỉ đạt 43,9% so với tổng cán bộ, viên chức, người lao động; toàn tỉnh hiện nay có khoảng gần 30 nghìn sinh viên khối trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay mới chỉ kết nạp 146 đảng viên; chỉ có 29 học sinh được kết nạp đảng. Bên cạnh đó, quần chúng là cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở các cấp, các ngành hiện nay rất lớn. Đối với đơn vị kinh tế tư nhân hiện nay có hơn 11 nghìn doanh nghiệp với hơn 70 nghìn lao động nhưng chỉ mới có 1.183 đảng viên.

Như vậy, có thể khẳng định rằng nguồn kết nạp đảng viên ở một số loại hình không hẳn khó khăn như một số tổ chức đảng đã phản ảnh, vẫn còn nhiều tiềm năng, nhân tố tích cực để bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong thời gian đến. Điều quan trọng là mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phải tích cực, chủ động hơn nữa, kết hợp nhiều giải pháp, trong đó phải rà soát, sàng lọc, phân loại cho được nguồn kết nạp ở từng loại hình, có như vậy mới đạt được mục tiêu đề ra.

Theo đồng chí, cần phải làm gì để nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, phát triển đảng viên trong các trường học, đơn vị sự nghiệp công lập và các thôn, tổ dân phố?

Ngày 16-6-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, trên cơ sở đó ngày 13-10-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch 107-KH/TU để lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm, nhằm tăng số lượng và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh cần tích cực chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới, nhất là cấp cơ sở tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, lựa chọn các nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng. Tiếp tục bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 19-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đề ra phương hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, đạt hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Trong năm 2023, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có chỉ đạo cụ thể và tổ chức khảo sát nguồn trong đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là ngành  giáo dục, y tế, qua đó chỉ đạo bồi dưỡng nhân tố tích cực để tăng tỷ lệ kết nạp đảng viên trong khối này. Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo 03 của tỉnh tiếp tục làm việc với một số cấp ủy, doanh nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vận động thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Đối với công tác phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố, các cấp ủy tiếp tục bám sát Đề án số 03-ĐA/TU đảm bảo hiệu quả, sát với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, địa bàn khu dân cư. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên, góp phần tăng cường hơn nữa vai trò, sức chiến đấu cho loại hình này ở địa bàn khu dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng trong các tổ chức đảng; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo và người đứng đầu; đồng thời, chấn chỉnh, phê bình những nơi chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Dự kiến, giữa năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác phát triển đảng viên nhằm đánh giá tổng thể những kết quả đạt được, những hạn chế bất cập, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay; xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đảng viên ở một số loại hình cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Với những giải pháp đồng bộ và sự quyết liệt, chủ động của các cấp ủy, tôi tin tưởng công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Xin cảm ơn đồng chí!

XUÂN THÀNH (thực hiện)

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.922.621