MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  09/01/2023 18:00     |  Lượt xem 171   

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển

         

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

          Năm 2022, đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát hiệu quả, tuy nhiên những tác động xấu của dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã không ngừng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, sớm phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống của nhân dân trở về trạng thái “bình thường mới”.

Có thể nói, năm 2022 là năm của sự hoạch định các chiến lược, chính sách, nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Khánh Hòa phát triển bứt phá trong những năm tiếp theo. Việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 42/CP-NQ của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa được tập trung triển khai thực hiện một cách khẩn trương, tích cực và đạt một số kết quả rất khả quan, phấn khởi.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã cơ bản ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội. Các quy hoạch quan trọng của tỉnh đã được trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định, bao gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm. Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo việc lập mới quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung đối với các địa phương còn lại.

Tỉnh ủy xem xét, đã thông qua 03 Đề án (Đề án xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa; Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2022 - 2025); đang tập trung khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương; Đề án phân loại đô thị tỉnh Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I… Cùng với đó, các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh được tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ như: các dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; dự án công trình Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang, Tỉnh lộ 3, Bệnh viện đa khoa Nha Trang...

Từ những nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh đã thực sự chuyển sang gam màu tươi sáng, với nhiều dấu ấn, khởi sắc mạnh mẽ. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng, trong đó: GRDP ước tăng 20,7%, đứng đầu cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,68%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 84.050 tỷ đồng, tăng 52,4%; doanh thu du lịch ước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 5,6 lần, số lượt khách lưu trú tăng 4,2 lần, thu hút 250.000 lượt khách quốc tế, tăng 10 lần kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 22,9%, ước đạt 1.600 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 54,1%, ước đạt 1.700 triệu USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 16.016 tỷ đồng, vượt 33,3% dự toán và tăng 13,8% so với năm 2021. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tạo môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa, truyền thông quảng bá chuỗi sự kiện kích cầu du lịch, đón chào du khách… đã tạo khí thế, luồng sinh khí mới trong đời sống xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy chú trọng triển khai thường xuyên, bài bản, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Cấp ủy và chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng đổi mới thực chất phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, cùng với sự cương quyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đã tạo nên sự cộng hưởng sức mạnh cho quá trình phát triển, gia tăng niềm tin trong xã hội.

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu, định hướng của năm “quy hoạch – đầu tư”, tạo đà bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, linh hoạt trong phương pháp làm việc của cấp ủy và chính quyền các cấp, theo hướng gần dân, sát cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu. Công tác cán bộ cần nhìn xa đi trước, tránh tư duy nhiệm kỳ; trong đó chú trọng việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ để làm nền tảng cho công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí nhân sự, đảm bảo tài và đức song hành. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Tiếp tục tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân và xử lý đơn thư. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, tổ chức triển khai hiệu quả các quy hoạch quan trọng của tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, hoàn thành các quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Đề án phân loại đô thị tỉnh Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I và các đề án quan trọng khác. Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa và các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận Khánh Hòa; xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong và đầu tư xây dựng khu đô thị mới Cam Lâm. Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn tỉnh, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản trị công và cải cách hành chính; triển khai các giải pháp để nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, Par-index, PAPI và thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 - 2025. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung kêu gọi các dự án FDI quy mô lớn và các ngành công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường.

Thứ tư, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Thực hiện hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhất là, quan tâm tạo sinh kế, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; phát triển nhà ở xã hội và triển khai thí điểm mô hình bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án bằng nhà ở xã hội. Thực thiện hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; thực hiện tốt chủ trương xóa nghèo cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 370 hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023, gắn với các hoạt động quảng bá, tạo sức hút với du khách trong nước và quốc tế, nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh nhanh chóng phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng./.

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.920.838