MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  31/01/2018 17:20     |  Lượt xem 1194669   

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (1930 - 2005)

Tập 1
Lời giới thiệu
Phần mở đầu
PHẦN THỨ NHẤT
ĐẢNG BỘ KHÁNH HÒA THÀNH LẬP VÀ LÃNH ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)
PHẦN THỨ HAI
ĐẢNG BỘ KHÁNH HÒA TRONG THỜI KỲ CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
PHẦN THỨ BA
ĐẢNG BỘ KHÁNH HÒA TRONG THỜI KỲ CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 - 1975)
Tập 2
PHẦN THỨ TƯ
ĐẢNG BỘ KHÁNH HÒA SAU NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH VÀ TRONG THỜI KỲ HỢP NHẤT ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ KHÁNH
(4/1975 – 6/1989)
PHẦN THỨ NĂM
TÁI LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA, TIẾP TỤC
LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (7/1989 - 12 /2005)
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.422