ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  03/08/2018 10:10     |  Lượt xem 608   

Công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đợt kiểm tra Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lần này sẽ giúp Bộ Chính trị đánh giá đúng những ưu điểm, tồn tại và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Quân đội.

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, 
Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Sơn/VGP)

Dự buổi làm việc có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực hiện chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Đợt kiểm tra Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lần này sẽ giúp Bộ Chính trị đánh giá đúng những ưu điểm, tồn tại và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội; rút ra những bài học, kinh nghiệm hay để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra những nội dung, giải pháp, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực; thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; chấp hành nghiêm các quan điểm, quy trình về công tác cán bộ, ưu tiên tăng cường cán bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị mới thành lập; tăng cường công tác dân vận, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm trong thời gian tới, nổi bật là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện tốt biện pháp nêu gương, tự soi, tự sửa, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai, thực hiện hiệu quả đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược trong Quân đội; nâng cao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa./.

Theo TTXVN

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.382.302