MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  08/08/2018 15:03     |  Lượt xem 115889   

TP. Nha Trang: Bồi dưỡng Chính trị hè cho hơn 4.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục

     Từ ngày 06/8 đến 11/8/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 6 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 4.340 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố.

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố

tại một lớp học tập chính trị hè năm 2018

 

     Tại các lớp học tập, học viên được nghiên cứu một số nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); những nội dung cơ bản về phòng, chống “diễn biến hòa bình”; Luật An ninh mạng; dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân phong, Phú Quốc; những vấn đề về kinh tế - xã hội nổi bật của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm của Ngành Giáo dục và Đào tạo.

     Sau đợt bồi dưỡng, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Kết quả bài thu hoạch chính trị hè là cơ sở để đánh giá, xếp loại trong công tác thi đua, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

     Được biết, hiện nay các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trên địa bàn bàn thành phố cũng đang phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thời gian hoàn thành đợt bồi dưỡng trước ngày 25/8/2018.

Thu Hương

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.553