ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  29/01/2018 15:08     |  Lượt xem 3664   

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh khóa I

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ KHÁNH KHÓA I (3/1977 - 10/1979)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Xuân Hữu

Bí thư

2

Mai Dương

Phó Bí thư

3

Trần Suyền

Phó Bí thư

4

Nguyễn Hữu Ái

Tỉnh ủy viên Thường vụ

5

Võ Cứ (Thế)

Tỉnh ủy viên Thường vụ

6

Lê Huẩn

Tỉnh ủy viên Thường vụ

7

Hồ Ngọc Nhường

Tỉnh ủy viên Thường vụ

8

Nguyễn Duy Luân

Tỉnh ủy viên Thường vụ

9

Nguyễn Lương

Tỉnh ủy viên Thường vụ

10

Nguyễn Phụng Minh

Tỉnh ủy viên Thường vụ

11

Lê Tụng

Tỉnh ủy viên Thường vụ

12

Nguyễn Văn Ánh

Tỉnh ủy viên

13

Nguyễn Biện (Quyết Tâm)

Tỉnh ủy viên

14

Nguyễn Chính

Tỉnh ủy viên

15

Mai Xuân Cống

Tỉnh ủy viên

16

Phạm Cư

Tỉnh ủy viên

17

Nguyễn Cúc

Tỉnh ủy viên

18

Lê Văn Đại

Tỉnh ủy viên

19

Nguyễn Điểu

Tỉnh ủy viên

20

Triết Giang (Võ Tòng)

Tỉnh ủy viên

21

Lê Bích Hải

Tỉnh ủy viên

22

Nguyễn Quý Hanh

Tỉnh ủy viên

23

Đinh Hòa Khánh

Tỉnh ủy viên

24

Đặng Nhiên (Đặng Anh)

Tỉnh ủy viên

25

Bùi Đức Nhung

Tỉnh ủy viên

26

Nguyễn Thị Minh

Tỉnh ủy viên

27

Phạm Công Minh

Tỉnh ủy viên

28

Phạm Hồng Quang

Tỉnh ủy viên

29

Nguyễn Tiến Thanh

Tỉnh ủy viên

30

Lâm Trường Thắng

Tỉnh ủy viên

31

Nguyễn Văn Thắng (Quyết)

Tỉnh ủy viên

32

Cao Xuân Thiêm (Văn Công)

Tỉnh ủy viên

33

Võ Đông Thu

Tỉnh ủy viên

34

Nguyễn Tường Thuật

Tỉnh ủy viên

35

Huỳnh Trúc

Tỉnh ủy viên

36

Ma Trung

Tỉnh ủy viên

37

Bùi Thị Thanh Vân

Tỉnh ủy viên

38

Cao Sơn Hà

Tỉnh ủy viên dự khuyết

39

Võ Hóa

Tỉnh ủy viên dự khuyết

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 15.554.162