HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  04/09/2018 11:11     |  Lượt xem 3617   

Nha Trang sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Nha Trang, cấp ủy các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên tục, tự giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Nha Trang

Các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố viết bài thu hoạch và hàng năm viết bản đăng ký thi đua học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, hầu hết các cấp ủy đảng trực thuộc đã xác định được vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu cần làm ngay, đặc biệt là tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền tại cơ sở.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo bước chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội. Thành phố Nha Trang hiện đang tích cực triển khai đề án xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện; tăng cường giữ gìn trật tự đô thị; xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong đó, trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; thành lập 07 tổ công tác liên phường, trong đó giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND các phường luân phiên chủ trì 01 tháng thực hiện việc chỉ đạo điều hành hoạt động của tổ công tác trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn liên phường. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU, ngày 31/12/2009 của Thành ủy Nha Trang về vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Tính từ tháng 11/2016 đến nay, thành phố đã vận động nhân dân đóng góp trên 28,8 tỷ đồng, bao gồm giá trị phần đất, nhà ở, vật kiến trúc, hoa màu trên đất...để mở rộng các công trình giao thông. Một số xã phường đặc biệt làm tốt công tác vận động người dân hiến đất, tự nguyện bàn giao vật kiến trúc để làm đường giao thông như các xã, phường: Phước Long, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Phước Đồng.

Tại một số địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách thiết thực trong học tập và làm theo Bác, như: UBND phường Vĩnh Thọ có phương châm tận tình, trách nhiệm, nhanh, đúng pháp luật và thực hiện 5 biết: biết chào, biết cười, biết quan tâm, biết cảm ơn, biết xin lỗi. Công an thành phố có mô hình “Hộ khẩu đến với gia đình chính sách, người già, yếu, neo đơn, các địa bàn vùng xa trung tâm thành phố”. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố với mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính phục vụ công dân, đầu tư lắp đặt màn hình điện tử và bảng LED điện tử để cập nhật đăng tải các nội dung tuyên truyền, phổ biển, công khai thủ tục hành chính. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và mô hình “Toàn dân phòng, chống HIV/AIDS ở khu dân cư”. Hội Cựu Chiến  binh thành phố triển khai xây dựng mô hình “Tuyến đường tự quản Cựu Chiến binh”, mô hình “1 + 2”, một hội viên Cựu chiến binh vận động 2 hộ dân liền  kề. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố với mô hình “Heo đất nghĩa tình”, “Hoa trạng nguyên”, “Hũ gạo tình thương”, “Việc làm nhỏ nghĩa tình lớn”, “Vòng tay nhân ái”; mô hình “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo”...Trong 02 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức trao phương tiện sinh kế cho 41 hội viên với tổng trị giá trên 70 triệu đồng...Đặc biệt, năm 2017, Hội triển khai mô hình “Thành lập tổ/nhóm tiết kiệm xoay vòng giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện” với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh. Kết quả, các cơ sở Hội đã thành lập 42 nhóm với 523 thành viên tham gia, mua được 385 thẻ bảo hiểm y tế với số tiền 221triệu đồng. Hội Nông dân thành phố triển khai các phong trào nông dân thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chung tay xây dựng nông thôn mới...

Có thể nói, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến rõ nét trong rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ đương chức trong hệ thống chính trị thành phố), được dư luận đánh giá cao. Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng dần đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực sự đổi mới lề lối, tác phong làm việc; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiên phong, gương mẫu học và làm theo Bác, chủ động gần dân, sát dân, “nói ít, làm nhiều”, “nói đi đôi với làm”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố tiếp tục đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sinh hoạt thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, thiết nghĩ mỗi cán cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, là tấm gương sáng, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý cần xây dựng lối sống và công tác gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có trách nhiệm với nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá.

Đồng thời, tiếp tục nhân rộng, phổ biến các mô hình, gương điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua yêu nước khác triển khai tại địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm.

Thu Hương - Thành ủy Nha Trang

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.852.601